Idrottens projektstöd - Digital infoträff för föreningar

Välkommen till en digital infoträff om idrottens projektstöd. Stödet kan sökas av idrottsföreningar som vill
utveckla sin verksamhet i linje med Strategi 2025 och som har verksamhet för någon av följande målgrupper: barn och
unga, personer med funktionsnedsättning eller äldre 65+.

Sidan uppdaterades: 8 maj 2023

På träffen får du veta mer projektstöden och de sökbara områden som finns, t ex:
• Inkludering av underrepresenterade grupper
• Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer
• Insatser för återstart efter pandemin
• Idrott 65+
Vi avslutar med praktisk information kring ansökan och ger tid för frågor.

Följ denna länk för att delta på mötet: Idrottens projektstöd

Plats:

Digitalt via Teams

Datum:

onsdag 10 maj 2023

Starttid:

Kl. 12.00

Sluttid:

Kl. 12.45

Sidan publicerades: 25 april 2023