Föreläsning om rörelseförståelse

Hur kan vi skapa bättre förutsättningar för att barn ska bli mer fysiskt aktiva, må bra och prestera bättre? Physical literacy (rörelseförståelse) är en metod som utvecklar motivation, självförtroende, fysisk kompetens samt kunskap och förståelse att värdesätta och ta ansvar för ett livslångt deltagande i fysisk aktivitet.

Sidan uppdaterades: 14 februari 2023

Välkomna till en föreläsning med Dr Dean Kriellaars och ta del av hans expertis inom området. Föreläsningen riktar sig till alla med intresse för barn- och ungdomsidrott. Du får med dig både teoretisk och praktisk kunskap om hur man kan leda och skapa aktiviteter som bidrar till ökad rörelseförståelse.

Plats:

Örebro universitet – Långhuset hörsal L3

Datum:

måndag 6 februari 2023

Starttid:

Kl. 17.15

Sluttid:

Kl. 19.30

Sidan publicerades: 18 januari 2023

Kontakt

Lucas Forsberg

Idrottskonsulent

019-17 55 05

Ansvarsområden: Idrottens dag | Maxpuls