Ett gäng unga tjejer som får instruktioner av sin idrottsledare i en träningshall.

Värdegrunden bidrar till en trygg och inkluderande idrottsrörelse

Sidan uppdaterades: 25 april 2023

En trygg idrott är fri från mobbning, trakasserier, hot, vål och övergrepp. Alla ska känna sig välkomna, delaktiga och få möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Vi vill hjälpa föreningar att skapa en så trygg och hållbar föreningsmiljö som möjligt. Idrottsrörelsens gemensamma värdegrund bör vara basen inom all föreningsverksamhet.

Idrottens gemensamma värdegrund

  • Glädje och gemenskap
  • Demokrati och delaktighet
  • Allas rätt att vara med
  • Rent spel

Vi uppmuntrar alla föreningar att ta fram en egen värdegrund som bygger på dessa grundpelare. Värdegrunden bör även gå i linje med Barnkonventionen och Riksidrottsförbundets riktlinjer för barn- och ungdomsidrott. Att kräva registerutdrag från Polisen från sina ledare och andra funktionärer som har kontinuerlig och nära kontakt med barn på är ytterligare ett sätt att jobba förebyggande för en trygg idrott.

Om värdegrunden skulle brytas finns hjälp att få, antingen via sakkunnig i barn- och ungdomsidrott på RF-SISU Örebro län, Idrottsombudsmannen eller RF:s visselblåsartjänst.


Podd: Här pågår föreningsidrott

Sidan publicerades: 28 oktober 2022

Kontakt

Isabelle Olsson

Trygg idrott

019-17 55 96

Skapa trygga idrottsmiljöer

Trygg och inkluderande idrott