Idrottsklivet riktar resurser mot utsatta områden

Sidan uppdaterades: 14 september 2023

Idrottsklivet är en satsning som möjliggörs genom medel från regeringen för att skapa en meningsfull fritid för fler barn och unga. Syftet är att stärka idrottsrörelsens närvaro i de områden som Polismyndigheten benämner som utsatta. I Örebro kommer Idrottsklivet att genomföras i Vivalla, Varberga, Oxhagen och Baronbackarna.

Idrottsrörelsens gemensamt beslutade strategi innehåller ambitioner om en idrott för alla, där möjligheten att engagera sig i en förening är oberoende av individens ekonomiska förutsättningar eller vart du bor. Genom Idrottsklivet kan vi utmana idrottens traditionella normer och strukturer och rikta resurser dit behovet är som störst. Regeringen har beslutat att tillföra ett årligt stöd på 100 miljoner kronor under en treårsperiod till idrottsrörelsen. Idrottsklivet drivs i samverkan mellan Riksidrottsförbundet, elva av de totalt 19 idrottsdistrikten, samt 14 specialidrottsförbund.

  • Antalet personer, främst barn och unga, som bor i angivna områden som deltar i föreningsledd idrottsverksamhet.
  • Antalet IF som bedriver verksamhet i angivna områden.
  • Antalet idrotts- och ungdomsledare som verkar i angivna områden.
  • Deltagarnas uppfattning om en mer aktiv och meningsfull tillvaro.

Sidan publicerades: 11 september 2023