Barn och ungdomar som sitter på ett golv och diskuterar i lärgrupp.

Folkbildning som metod för utveckling

Sidan uppdaterades: 2 november 2023

Idrottsrörelsen är så mycket mer än det fysiska idrottsliga utövandet. Genom de goda samtalen kan idrotten förena och utveckla personer. En förening som hela tiden har ett pågående samtal om frågor som till exempel ledarskap, hur man är en bra kompis, trygghet och allas rätt att vara med, ökar möjligheterna för att medlemmarna mår bättre, utvecklas mer och vill stanna kvar längre. Vårt arbetssätt är konsultativt och flexibelt, vi strävar efter hög pedagogisk kvalitet i allt vi gör, där varje förening möts utifrån de unika förutsättningar som ges.

Folkbildning i föreningen

Folkbildning är lärande som anpassas efter deltagarnas behov och önskemål. Det finns olika sätt för föreningar och individer att utvecklas och lära sig men folkbildningens grundtankar om att deltagarna lär av varandra och söker och bygger sin egen kunskap är centrala.

Vi träffas gärna på er hemmaplan och mötet sker helt på dina och föreningens villkor. Där går vi tillsammans igenom var föreningen står idag och var ni skulle vilja befinna er i framtiden, och ser över hur vi ska fortsätta vårt samarbete för att skapa bästa möjliga föreningsutveckling.

En lärgrupp är en mindre grupp människor som genom samtal och dialog lär av varandra och gemensamt söker kunskap för att utveckla färdigheter utifrån sina behov och intressen. Syftet är att skapa förutsättningar för utveckling av såväl individen som föreningen. Det här sättet att i grupp efter egna behov och egen planering lära sig saker tillsammans är grunden för idrottsrörelsens folkbildning. Genom att kontinuerligt redovisa era lärgrupper kan ni ta del av vår folkbildningsresurs som kan gå till lokal, kost och studiematerial som ni behöver för att genomföra lärgruppen.

När du deltar i en kurs finns en i förväg fastställd kurs-/utbildningsplan. Här hos RF-SISU Örebro län finns idrottsövergripande utbildningsverksamhet som hålls efter samma plan i hela landet för såväl tränare som föreningsledare. Men vi erbjuder också lokalt framtagna kurser i bland annat ledarskap, föreningsekonomi, idrottsmedicin och administration. Du kan antingen anmäla dig till våra öppna kurser eller boka en specifik kurs till föreningen.

Med stöd av RF-SISU Örebro län kan en förening kraftsamla för att utvecklas och genomföra ett processarbete för att ta sig mot ett bestämt mål. Arbetet leds av en av våra idrottskonsulenter, som är utbildade processledare, som för arbetet framåt tillsammans med deltagarna.

Att få ny kunskap genom att lyssna på en föreläsning är något som de flesta känner igen och som är vanligt inom idrottsrörelsen. En föreläsning blir en mötesplats inom en förening eller med deltagare från olika föreningar samlade. RF-SISU Örebro län har ett stort utbud av föreläsningar som anpassas efter målgrupp och behov. Du kan gå på våra föreläsningar antingen genom att anmäla dig till en regional föreläsning eller genom att föreningen beställer den så att föreläsningen körs på er hemmaplan.

En förening och dess aktiva, ledare och tränare kan också lära sig nya saker genom kulturarrangemang av olika slag. Det kan handla om teater, sång, musik, film, dans och utställningar.

Sidan publicerades: 28 oktober 2022

Podd: Här pågår föreningsidrott