Två personer orienterar ute i skogen

Fysisk aktivitet bidrar till bättre hälsa och ökat välmående

Sidan uppdaterades: 13 september 2023

Aktivitetsgrupper | Digital aktivitetskatalog | Fysisk aktivitet på recept

Alla bör få jämlika möjligheter att vara fysiskt aktiva genom hela livet. Fysisk aktivitet i unga år är av stor betydelse för hälsan och bidrar till ett hälsosamt och aktivt liv även senare i livet. Den största hälsovinsten är hos personer som går från en stillasittande livsstil till att röra sig på måttlig intensitet.

  • All rörelse räknas
  • Minska stillasittandet
  • Barn upp till 18 år bör vara aktiva 60 min per dag
  • Vuxna bör vara aktiva 150 till 300 minuter per vecka
  • Äldre bör även träna balans

Läs rekommendationerna i sin helhet här.

Hos oss jobbar fyra folkhälsosamordnare med ansvar för våra olika länsdelar. De jobbar i nära samarbete med Region Örebro län och länets kommuner för en ökad folkhälsa genom olika insatser och projekt.

Sidan publicerades: 2 november 2022