Ett gäng barn och ungdomar som står på startlinjen på en löparbana.

Återstarta er verksamhet efter pandemin

Sidan uppdaterades: 9 december 2022

Det här stödet kan stimulera uppstarten av er verksamhet efter coronapandemins effekter. Föreningar ska ges möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar. Målet är att kraftsamla och accelerera utvecklingsarbetet för en inkluderande idrott, hållbara föreningar och ett starkt ledarskap i enlighet med Strategi 2025. Stödet ska framför allt gå till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet och/eller verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Projektstödet ska användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling av föreningens verksamhet. Det är inte ett stöd till ordinarie eller löpande verksamhet.

Sökbara områden

 • Stöd till folkbildning och utbildning
  Stödet ska möjliggöra folkbildnings- och utbildningsverksamhet i föreningen, med särskilt fokus
  på ledarskap och inkludering. Att öka mångfalden bland ledare är prioriterat.

 • Stöd till föreningsdemokrati
  Stödet ska gå till insatser som syftar till att stärka de demokratiska processerna i föreningen, t.ex. ökat deltagande på årsmöten och ökad medlemsdelaktighet.

 • Stöd till IF i idrottssvaga områden
  Stödet ska gå till insatser som syftar till att inkludera invånare i områden där föreningsidrotten är svagt etablerad eller har särskilda utmaningar (utifrån ett geografiskt perspektiv).

Ansökan görs i samverkan med er idrottskonsulent och är inte sökbart i IdrottOnline.

Sidan publicerades: 25 november 2022