Ett barn som skjuter prick på en skjuttavla.

Så ansöker din förening om lokalt aktivitetsstöd

Sidan uppdaterades: 12 juni 2024

LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening som är ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör RF samt bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott.

Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd och avser att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år (för funktionsnedsatta deltagare finns ingen övre åldersgräns).

Ansökan görs på föreningens IdrottOnline-sida. De som kan skicka in ansökan för din förenings räkning är ordförande, kassör och/eller LOK-stödsansvarig firmatecknare. Personen måste finnas upplagd i medlemsregistret på föreningens IdrottOnline-sida med någon av dessa roller (ordförande, kassör eller LOK-stödsansvarig).

Ansökan för våren: senast 25 augusti
Ansökan för hösten: senast 25 februari

Det går att skicka in föreningens ansökan även efter dessa datum men då görs ett avdrag på ansökan.

Observera att de kommunala bidragen för idrottsaktiviteter i många fall inte har samma regler som det statliga. Det kan skilja på åldrar, tid för ansökan med mera. Vill du veta mer om din kommuns bidragsregler kontaktar du din kommun eller går in på dess hemsida.

Sidan publicerades: 28 november 2022