Strategi 2025

Sidan uppdaterades: 10 augusti 2023

RF-SISU Norrbotten jobbar tillsammans med idrottsrörelsen med Strategi 2025, som är ett förändringsarbete. Förändringsarbetet ska framför allt leda till att fler ska vilja och kunna idrotta i förening – hela livet.

Utvecklingsresor

För att nå målen i Strategi 2025 har den svenska idrottsrörelsen valt att arbeta utifrån fem prioriterade utvecklingsresor. Tillsammans stakar resorna ut vägen mot framtidens idrott. De olika utvecklingsresorna är:

1. En ny syn på träning och tävling

2025 har vi en idrottsrörelse där alla får plats att idrotta utifrån sina villkor oavsett ambition, ålder, kön, prestationsnivå eller andra förutsättningar. Träning och tävling utformas så att utövaren mår bra, har roligt och utvecklas under hela livet.

2. Den moderna föreningen engagerar

2025 har vi en stark och levande idrottsrörelse som tar vara på människors engagemang och inspirerar till delaktighet. Medlemskapet är moderniserat. Det är enkelt och välkomnande att engagera sig oavsett bakgrund, ålder, kön eller andra förutsättningar. Föreningar bildas och utvecklas med verksamhet i linje med svensk idrotts mål.

3. Inkluderande idrott för alla

2025 känner sig pojkar och flickor, män och kvinnor i olika åldrar - alla med olika förutsättningar och bakgrund välkomna till idrottsföreningen. Föreningens verksamhet ger människor med olika förmåga möjlighet att vara med. Träningen utvecklas efter individens kapacitet vilket utvecklar rörelseförståelse.

2025 speglar medlemmarna i idrottsrörelsen befolkningen i Sverige. Möjligheten att träna, tävla och engagera sig i en förening är inte beroende av individens ekonomiska förutsättningar eller var man bor.

4. Jämställdhet för en framgångsrik idrott

2025 har vi en jämställd idrott. Idrottsrörelsen ser en jämställd verksamhet som en förutsättning för, och ett tecken på, en framgångsrik idrott. Män och kvinnor har samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen. Möjligheterna är lika för alla oavsett kön, att utöva och leda idrott. Alla som vill ska få vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

5. Ett stärkt ledarskap

2025 har svensk idrott ett starkt ledarskap i alla delar av organisationen. Såväl tränare, ledare och förtroendevalda känner till och leder enligt svensk idrotts värdegrund. Ledarskapet är individanpassat och genomsyras av ett gott bemötande. Förutsättningarna för att vara idrottsledare är anpassade efter olika individers livssituation.

Hjälp att få från RF-SISU Norrbotten

Strategi 2025 går som en röd tråd genom hela RF-SISU Norrbottens verksamhet. Vi arbetar aktivt för att hjälpa föreningar och förbund att starta en egen utvecklingsresa, som strävar mot målen i Strategi 2025.

Vi anordnar utbildningar och föreläsningar som ger kunskap i varför idrottsrörelsen behöver förändras och vad vinsterna blir om vi lyckas modernisera oss. På plats i din idrottsförening kan vi hjälpa er att göra en nulägesanalys där ni ringar in områden ni ser behov av att utveckla. Analysen ligger sedan till grund för en utvecklings- och utbildningsplan där vi skräddarsyr insatser utifrån era behov.

Ta kontakt med våra idrottskonsulenter och boka in ett kostnadsfritt besök.

Mer om Strategi 2025 på Riksidrottsförbundets webbplats

På Riksidrottsförbundets webbplats kan du läsa mer om idrottsrörelsens förändringsarbete.

Sidan publicerades: 23 oktober 2022

Alla idrottsföreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med. Vi ger er kraft att utvecklas.