Idrott i samhället

Sidan uppdaterades: 10 augusti 2023

Med 3,2 miljoner medlemmar i 20 000 ideella föreningar och 650 000 ledare ger idrottsrörelsen en stark effekt på det svenska samhället – från hälsoekonomi och självkänsla till besöksnäring och integration.

Idrottsrörelsen är en viktig motor i det svenska samhället och skapar en rad positiva bieffekter som vi benämner samhällsnytta. Några exempel:

 • Regelbunden motion har effekter som minskad dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar, minskad risk för frakturer, förbättrad balans- och koordinationsförmåga, minskad risk för belastningsskador med mera.
 • Idrottande ungdomar har bättre självkänsla, begår färre brott och dricker mindre alkohol än jämnåriga som inte är engagerade i idrottsföreningar.
 • Hos äldre bidrar motion till att minska risken för demens.
 • Den ekonomiska belastningen på samhället minskar.

Idrottsrörelsen gör Norrbotten starkare

Vi är övertygade om att idrottsrörelsen gör Norrbotten starkare. All den ideella kraft som sätter barn, unga, vuxna och äldre i rörelse i våra idrottsföreningar bidrar till förbättrad folkhälsa, social sammanhållning och att hålla det demokratiska samtalet igång med folkbildningen som motor. Idrottens ideella krafter bidrar till ett starkare Norrbotten varje dag året runt i klubbstugor, i styrelserum och på arenor i våra 14 kommuner.

Idrottsrörelsen medverkar till att den ekonomiska belastningen på samhället minskar. Här lyfter vi fram några exempel på idrottens samhällsnytta:

 • Personer som idrottar är friskare, begår färre brott och dricker mindre alkohol.
 • Regelbunden motion har effekter som minskad dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar, minskad risk för frakturer, förbättrad balans- och koordinationsförmåga, minskad risk för belastningsskador med mera.
 • Idrottande ungdomar har bättre självkänsla, begår färre brott och dricker mindre alkohol än jämnåriga som inte är engagerade i idrottsföreningar.
 • Hos äldre bidrar motion till att minska risken för demens.
 • Idrottevenemang stärker besöksnäringen och ger skatteintäkter.
 • Sportbranschen genererar arbetstillfällen, exmpelvis på hotell, sportaffärer, idrottsanläggningar och i byggbranchen vid nybyggnationer i renoveringar.
 • Idrottsföreningen är en bra väg in i samhället för nyanlända och personer med utländsk bakgrund. Här blir man delaktig och får ett värdefullt kontaktnät.
 • En väl fungerande fritid och liv mellan husen är vid sidan av arbetstillfällen något som får människor att trivas i länet.

Forskning om idrottens samhällsnytta

För dig som vill veta mer om idrottens påverkan på samhället så har Riksidrottsförbundet sammanställt en forskningsöversikt i rapporten Idrottens samhällsnytta – En vetenskaplig översikt av idrottsrörelsens mervärden för individ och samhälle.

Det är en spännande kunskapsgenomgång som tydliggör att idrottens och idrottsrörelsens samhällsnytta är stor – men dess
potential att skapa såväl ökade egenvärden som mervärden för individ och samhälle är ännu större!

Länk till rapporten Idrottens samhällsnytta (hela rapporten) 

Länk till en kortversion av rapporten Idrottens samhällsnytta

Info på Riksidrottsförbundets webbplats

Läs mer om idrottens roll i samhället på RF:s webbplats.

Sidan publicerades: 8 december 2022

Personer som idrottar är friskare, begår färre brott och dricker mindre alkohol. Samtidigt minskar den ekonomiska belastningen på samhället. Det visar forskningsrapporten Idrottens samhällsnytta.