Idrott i förening ger äldre bättre livskvalité

Sidan uppdaterades: 10 augusti 2023

Idrottsrörelsen har startat en förändringsresa för att fler vuxna och äldre ska kunna och vilja idrott i förening - hela livet.

Vi blir allt äldre och behovet av att vara fysiskt aktiv hela livet växer. I framtiden kommer äldre att ställa andra krav och vilja träna i allt högre åldrar. Det är en stor och växande grupp, som är en viktig resurs för samhället och samtidigt en underutnyttjad tillgång för idrottsrörelsen. Idag är över 2 miljoner människor i Sverige 65 år eller äldre.

Idrott för äldre bedrivs idag i tusentals idrottsföreningar i landet. Men idrottsrörelsen behöver också utveckla sitt arbete för att få vuxna och äldre att röra på sig och idrotta i förening. Idrottsrörelsen kan bidra till att 20% av befolkningen får höjd livskvalitet och dessutom bespara samhället stora sjukvårdskostnader.

Rörelse ger hälsoekonomiska vinster, både för individen och samhället. Den viktigaste vinsten är fler levnadsår och fler friska år. Regelbunden fysisk aktivitet leder till vinster i livskvalitet och vård och omsorgskostnader minskar väsentligt för demenssjukdomar, fallolyckor, typ 2-diabetes, stroke och funktionsnedsättning (muskelförtvining).

Seniorbarometern - en studie om livsstil, hälsa och motion bland äldre

2021 genomförde Ungdomsbarometern en studie med seniorer i åldrarna 60-80 år, på uppdrag av Riksidrottsförbundet. Syftet är att förstå vad seniorer gör en typisk dag, hur de mår och ser på begreppet hälsa, vad som intresserar dem samt hur de motionerar och vad som motiverar – eller hindrar – till rörelse.

Undersökningen Seniorbarometern visar att idrottande äldre upplever livet som roligare, mer rikt på vänner och att gemenskap och tillhörighet är det bästa som föreningsidrotten ger dem.

Några resultat från Seniorbarometern

  • Nära 9 av 10 seniorer tränar i någon utsträckning. 61 procent gör det minst flera gånger i veckan och hela 25 procent gör det dagligen. 13 procent tränar sällan eller aldrig.
  • Nära en tredjedel är medlemmar i en idrottsförening, fler män än kvinnor. De flesta medlemmar är motionärer men flera har även förtroendeuppdrag som exempelvis kassör.
  • 81 procent av de kvinnliga medlemmarna är motionärer, jämfört med 61 procent av männen. Men fler män än kvinnor deltar i andra former av engagemang eller uppdrag inom föreningen.
  • Seniorer som är medlemmar i en idrottsförening tränar oftare än de som inte är medlemmar och tycker det är viktigare att kunna träffa och umgås med vänner i samband med träningen.
  • Att känna samhörighet med någon och vara en del i något bidrar till meningsfullhet för de föreningsaktiva. Detta är framför allt viktigt ur en sysselsättningsaspekt för de som har avslutat sitt arbetsliv.
  • Det som skulle få seniorer att börja motionera eller motionera mer är framför allt anpassade aktiviteter (18 procent), träning tillsammans med andra i samma ålder (17 procent) och på samma nivå (17 procent).
  • Gemenskap och tillhörighet är det bästa som föreningsidrotten gett dem, menar flera. Medlemmarna upplever livet som roligare och mer rikt på vänner.

Ladda hem Seniorbarometern 2021 i sin helhet (pdf) Pdf, 6 MB.

Här kan du se en intervju med Aila Ibanez Mengüc, Riksidrottsförbundet, om rapporten:

Sidan publicerades: 25 november 2022

Kontakt

Sara Lindfors

Idrottskonsulent

070-686 81 19

Folkbildning och föreningsutveckling
Sakkunnig antidoping
Projektledare FaR