Erbjudande: Idrottens dag på er skola

Sidan uppdaterades: 26 februari 2024

Fredagen 27 september 2024 arrangerar Riksidrottsförbundet Idrottens dag i skolor över hela Sverige. Nu vill vi bjuda in skolor i Norrbotten att vara med på en av årets viktigaste dagar där vi står upp för barns rätt till idrott och hälsa. Idrottens dag är en del av European School Sports Day, som geomförs tillsammans med skolbarn över hela Europa.

Visa att er skola sätter rörelse i fokus

Riksidrottsförbundet och RF-SISU Norrbotten ger skolor som är med i RF:s rörelsesatsning i skolan möjlighet att arrangera sin egen Idrottens dag, fredag den 29 september.

Info om RF:s Rörelsesatsning i skolan

Varje skola utgår från sina förutsättningar och ambitionsnivå, men barnen ska delta i minst 120 minuters varierad fysisk aktivitet. Idrottsrörelsen stöttar skolan med material, vägledning och tips för att det ska bli en fantastisk och lärorik dag. Skolorna har möjlighet att bjuda in ortens idrottsföreningar att medverka i dagen. Det ger barnen smakprov på roliga aktiviteter och en ingång till föreningslivet, även för de som ännu inte hittat till idrotten.

Med Idrottens dag vill vi höja kunskapen om barns idrottande och bygga broar mellan skolan, barnen och idrottsrörelsen. Målet är att fler ska våga, vilja och kunna idrotta hela livet.

Vår skola är intresserad, hur gör vi nu?

  1. Boka in Idrottens dag, fredag den 27 september 2024
  2. Kontakta RF-SISU Norrbottens samordnare för rörelsesatsningen i skolan för information om vilket stöd RF-SISU Norrbotten kan vara.
  3. Anmäl ert deltagande till Riksidrottsförbundet i denna anmälningslänk.
  4. Sätt igång och planera
    På idrottensdag.se finns stödmaterial att ladda ned.
  5. Sök gärna samverkan med idrottsföreningar på din ort.
    Här hittar du kontaktuppgifter till föreningar.

Varför ska min skola vara med på Idrottens dag?

I filmen från Idrottens dag 2021 får du höra hur skolan, idrottsföreningarna och barnen ser på Idrottens dag och varför just din skola ska välja att vara med.

Tips för er planering

Skapa delaktighet, glädje och hitta ett passande upplägg. Starta planeringen för årets roligaste dag med hjälp av Idrottens dags verktygslåda.

Ladda hem Idrottens dags verktygslåda

Förslag på aktiviteter

Lär känna idrotter, få tips på kom-igång-övningar och delta i utmaningar. Ta del av tipsen för att sätta fler barn i rörelse:

Inspiration till rörelse och idrott (länk till rf.se)

Sidan publicerades: 9 februari 2023

Kontakt

Jonas Näslund

Idrottskonsulent

070-272 51 08

Samordnare rörelsesatsning i skolan

Mer info om Idrottens dag

På Riksidrottsförbundets sida idrottensdag.se finns mer info och stödmaterial för nedladdning.

Infomaterial på andra språk

I foldern Idrott - en bra start på livet förklarar vi hur idrotten i Sverige fungerar och hur du gör för att bli medlem i en idrottsförening. Foldern finns på över 10 olika språk. Du hittar foldern på vår sida om Integration och mångfald.