Norrbottens barn- och ungdomsidrott är på väg tillbaka efter pandemin

Norrbottens idrottsrörelse är på väg att återhämta sig efter pandemin. Det visar ny statistik från Riksidrottsförbundet.

– Det är glädjande, men statistiken visar också att det är stora skillnader i hur väl de olika idrotterna återhämtat sig, säger distriktsidrottschef Katarina Halvardsson.

Sidan uppdaterades: 16 april 2024

Coronapandemin slog hårt mot idrottsrörelsen, särskilt mot barn och ungdomar, med regeringens skarpa restriktioner för både träning och tävling.

Antalet deltagartillfällen inom den norrbottniska barn- och ungdomsidrotten sjönk under pandemiåren (2020-2022) och efterföljande period har föreningar och förbund arbetat hårt för att både locka gamla och nya deltagare till idrotten.

Nu visar färsk så kallad LOK-stödsstatistik från Riksidrottsförbundet att norrbottnisk idrottsrörelse är på god väg tillbaka, men att utmaningar ännu finns för många idrotter.

Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd, och avser att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år. För deltagare med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns. Genom LOK-stödet mäts varje år barn och ungdomars deltagande i föreningsidrotten.

– Jag blir glad att vi i Norrbotten når upp till nästan samma deltagarnivåer som vi hade 2019, innan pandemin drog igång, i alla fall när vi tittar på totalen av alla idrotter sammantaget, säger Katarina Halvardsson, distriktsidrottschef, RF-SISU Norrbotten.

Hon menar att det är ett gott samarbete mellan både det ideella och det offentliga som möjliggjort den goda trenden av återhämtning sett till deltagartillfällen.

–Även om deltagardtrenden är positiv så slog pandemin särskilt hårt mot vissa idrotter och där kämpar föreningar fortfarande med att vinna tillbaka barn och ungdomar. Därför behövs fortsatt stöd till återhämtning från det offentliga, säger Katarina Halvardsson.

12 idrotter ökar – övriga når inte upp till tidigare nivå

Av 45 idrotter som redovisat LOK-stöd under åren 2019-2023 är det:

  • 12 idrotter som redovisar fler deltagartillfällen 2023 jämfört med 2019
  • 33 idrotter som 2023 inte når upp till 2019 års nivå.

–Vi vet att föreningarna har dragit ett tungt lass för att vända trenden. Det ska de ha en stor eloge för. Samtidigt har det ekonomiska stödet från både stat, kommuner och region varit avgörande för att ta sig igenom den värsta krisen, konstaterar distriktsidrottschefen.

För de idrotter som fortfarande inte återhämtat sig fullt ut finns ett positivt budskap att ge.

–Statistiken visar att det går åt rätt håll. Tappet av deltagartillfällen har i de flesta idrotter minskat 2023 jämfört med 2022. Det finns hopp trots allt, konstaterar Katarina Halvardsson.

Hon menar att det är viktigt att RF-SISU Norrbotten, tillsammans med kommunerna och Region Norrbotten, är lyhörda för det fortsatta stöd som föreningarna behöver.

–Vi får inte slå oss till ro nu, utan vi måste fortsätta arbetet med att möjliggöra för länets idrottsföreningar att skapa bra idrott för barn och unga. Det är viktigt för idrotten, folkhälsan i länet och för våra barn och unga som är Norrbottens framtid.

Statistik LOK-stöd i Norrbotten 2019–2023

Denna LOK-statistik för 2023 är preliminär då fortfarande en del av underlaget kontrolleras. Ungefär fem procent av det totala antalet deltagartillfällen i riket som helhet är ännu inte godkända.

Deltagartillfällen:

2019: 1 461 348
2020: 1 236 516
2021: 1 156 024
2022: 1 328 527
2023: 1 435 650

(2019-2023 = minskning 2 procent)

Föreningar som redovisat LOK-stöd:

2019: 328
2020: 312
2021: 304
2022: 312
2023: 306

Utveckling – återhämtning per idrott i Norrbotten:

Statistik som jämför utvecklingen i antalet redovisade deltagartillfällen, före och efter pandemin.

Nationell statistik för LOK-stöd

Riksidrottsförbundets preliminära statistik visar att idrotten i Sverige återhämtar sig. Totalt har det i landet redovisats fler deltagartillfällen än före pandemin.

Sidan publicerades: 12 april 2024