Lyckad Go Para-satsning: Luleå AKF vill starta en grupp för dem med funktionsnedsättning

Konståkningsföreningen hakade på när RF-SISU Norrbotten utlyste satsningen Go Para. I paketet ingick ekonomiskt stöd till prova på-aktiviteter, ledarutbildningen Parasportens grunder och stöd att forma verksamheten. Nu siktar klubben framåt och jobbar för att bredda klubbens verksamhet och inkludera fler.

Sidan uppdaterades: 15 april 2024

Luleå Allmänna Konståkningsförening vill bredda sin verksamhet och starta en konståkningsgrupp för dem med funktionsnedsättning och NPF-diagnoser.

Med stöd av RF-SISU Norrbotten har klubben genomfört flera prova-på-tillfällen för målgruppen och utbildat alla sina ledare i parasportens grunder så att de ska känna sig trygga i ledarrollen. De har också deltagit i en utbildning om att träna barn med NPF-diagnoser.

Svenska Konståkningförbundet har bidragit till satsningen genom att stötta inköp av anpassad utrustning.

– Att lära sig att åka skridskor tycker vi är en jättebra motionsform och något man kan ha glädje av i många sammanhang. Så därför kände vi att vi ville bredda oss och satsa även på barn och vuxna som har funktionsnedsättning och NPF-svårigheter, säger Linda Sonnebro, Luleå AKF.

För att nå ut till målgruppen har föreningen har bland annat samverkat med Tunaskolans anpassade grundskola. Via RF-SISU Norrbottens rörelsesatsning i skolan fick föreningen hjälp att knyta kontakten med skolan.

Idrotten ska vara öppen för alla, men personer med funktionsnedsättning är starkt underrepresenterad inom idrotten. Pandemin slog extra hårt mot målgruppen.

Ny ansökningsomgång öppen

RF-SISU Norrbotten erbjuder nu en ny omgång av "Projektstöd IF: Go Para" för idrottsföreningar som vill öppna upp sin verksamhet och välkomna personer med rörelsenedsättning, synnedsättning och/eller intellektuell funktionsnedsättning.

Med ert engagemang kan du och din förening ge fler möjlighet till en aktiv fritid i gemenskap med andra.

Läs mer och ansök senast 30 april 2024.

Sidan publicerades: 12 april 2024

Kontakt

Anne Meriläinen

Idrottskonsulent

070-686 76 11

Sakkunnig parasport
Samordning Barentssamarbetet
Placeringsort Piteå