Luleå Bugg & Swing har hittat takten i kommunikationen

 

Ett vikande medlemsantal och en verksamhet som var i dalande – då klev Fanny Norlin, Marcus Sundbom och Sven Lindbäck in på scenen. Trion antog styrelsens uppdrag att se över hur klubben kan bli attraktivare genom vässad kommunikation. Nu verkar klubben vara på rätt väg.

Sidan uppdaterades: 16 oktober 2023

Fanny, Marcus och Sven var alla relativt nya medlemmar i Luleå Bugg & Swing. När styrelsen efterlyste personer som skulle vilja arbeta med att förbättra klubbens kommunikation nappade de.

–Vårt uppdrag är att kommunicera det som händer i föreningen och se till att vi når ut med informationen. Vi är ett kommunikationsstöd för andra i verksamheten och kommer med tips och idéer på hur vi kan nå ut på ett bättre sätt, säger Fanny Norlin om Luleå Bugg & Swings PR-grupps uppgift.

Luleå Bugg & Swing är en sportdansförening med 300 medlemmar som erbjuder träningar, tävlingsdans och kurser. De mer socialt inriktade aktiviteterna och tävlingsdansen samsas och stödjer varandra och gör att klubben riktar sig till en bred målgrupp.

För mindre än ett år sedan när PR-gruppen startade sitt arbete lade de tid och energi på att träffas ofta, både fysiskt och digital, för att tillsammans skapa ett koncept och grunda ett arbetssätt som fungerar. De delade erfarenheter med varandra och tänkte tillsammans. De var noga med att samla in åsikter från styrelsen, ledarna i klubben och medlemmarna.

–Vi började med att identifiera vilka förändringar vi ville åstadkomma och vilka personer vi behövde involvera i arbetet, exempelvis ansvariga för trivselgruppen, tävlingsgruppen, tävlande och eventansvariga, säger Marcus Sundbom.

En nyckel var att hitta ett sätt att jobba som gör det lätt, praktiskt, snabbt och effektivt för alla medlemmar och framför allt de gruppansvariga samt utsedda administratörer att bidra med förslag. En facebookgrupp har startats där förslag läggs in.

–Vi såg att det var viktigt at bygga en infrastruktur som skapar engagemang. PR-gruppen samordnar de gruppansvariga, alla har tillgång till en gemensam google drive dit foton och textunderlag kan laddas upp. Vi i kommunikationsgruppen tar sedan förslagen vidare och omsätter dem i praktisk handling, exempelvis i form av inlägg på sociala media och affischer, säger Fanny Norlin.

Även den grafiska formen har fått ett lyft.

–Fanny har gjort en ny fräsch grafisk design till alla våra arrangemang. Det betyder mycket. Ta Foxfriday som exempel, när den gamla bilden byttes ut ökade antalet dansande, säger Marcus.

När gruppen tittar i backspegeln ser de att mycket har hänt. Den nya grafiska former gör att saker hänger ihop visuellt och det blir lätt att känna igen att Luleå Bugg & Swing är avsändare. Det finns en röd tråd i kommunikationen och fler tar del av informationen om klubbens kursutbud och det som händer i klubben.

–Reaktionen från klubbmedlemmarna är positiv. Det har kommit många kreativa inspel och vi har fått igång samtal och dialoger. Engagemanget och pulsen har ökat. Det känns jättekul, säger Fanny och Marcus.

Lärgrupp drog igång planeringen

När PR-gruppen startade sitt arbete träffades de vi några tillfällen i en lärgrupp för att planera och idéarbeta. Lärgruppen är en form av folkbildning där deltagarna lär av och med varandra och utvecklas tillsammans. Folkbildning inom idrottsrörelsen sker i samverkan med RF-SISU Norrbotten, idrottens eget studieförbund. Våra idrottskonsulenter finns där som ett bollplank med stöd och råd när du och din förening vill utvecklas. Tveka inte att kontakta oss!

Idrottens folkbildning - så funkar det

Flödet på Luleå Bugg & Swings instagram har fått en ny, enhetlig grafisk profil.

Sidan publicerades: 16 oktober 2023

Kontakt

Petra Mörtsjö

Verksamhetschef

070-686 80 92

Ansvarig för verksamhetsområde Folkbildning och utbildning

Alla idrottsföreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med. Vi ger er kraft att utvecklas.