Passa bollen för en jämställd idrott

Med projektet Passa bollen siktar Norrbottens Fotbollförbund på att få in fler kvinnor på högre nivå inom distriktet – som aktivitetsledare, domare och utbildare. Målet är också att män och kvinnor, men även yngre personer, ska spela likvärdiga roller när viktiga beslut fattas.

Sidan uppdaterades: 4 maj 2023

Satsningen ligger i linje med den samlade idrottsrörelsens mål om en jämställd idrott. RF-SISU Norrbotten ingår i en samverkansgrupp i projektet och välkomnar att förbundet nu tar krafttag i frågan.

– På ungdomssidan är könsfördelningen jämn, men vi tappar i stort sett alla kvinnor när de slutar spela fotboll. Det är ett tydligt tecken på att något är galet när väldigt få återkommer i ledande positioner, säger Åsa Brännström, ledamot i Norrbottens Fotbollförbunds styrelse och ordförande i föreningskommittén.

Under det första året vänds Passa Bollens arbete inåt i organisationen. Fokus ligger på kompetenshöjning av förtroendevalda i förbundets styrelse och kommittéer för att lägga en bra grund inför fortsättningen där även föreningarna ska med på tåget.

– Vi behöver tillsammans jobba för att förändra invanda normer, mönster och strukturer. Hur vi tänker och agerar. Vi vill bara göra fotbollen vänlig för fler, inte få bort männen eller förändra sporten, poängterar Åsa Brännström.

Mats Olausson leder tillsammans Matilda Boudin projektet. Han tycker att de kompetenshöjande insatserna som redan gjorts har fungerat som ögonöppnare.

– Det är lätt att jag och många andra män går i försvar när man pratar om jämställdhet. I grunden handlar det om orättvisor. För att få till en förändring behöver vi bli medvetna om och lära oss att se dem. Vi män behöver ta ansvar, bete oss och agera på ett sätt som öppnar istället för stänger dörren för tjejer. Det är aldrig för sent att börja, säger Mats Olausson eftertänksamt och tillägger att Norrbottens Fotbollförbund vill bli bäst i Sverige på jämställdhet.

Läs mer om Norrbottens Fotbollförbunds projekt Passa Bollen.

Vi på RF-SISU Norrbotten bidrar med jämställdhetskompetens och idrottsövergripande folkbildande insatser i projektet. Utbildningsinsatser i Passa Bollen som har ett värde för fler idrotter kommer vi att sprida via vårt nyhetsbrev.

Sidan publicerades: 4 maj 2023

Alla idrottsföreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med. Vi ger er kraft att utvecklas.