Stella och Valentin gillar att träna könsmixat

Stella Isaksson och Valentin Landström, 10 år, har nyss börjat träna i Dundret Basket. De gillar att träningsgruppen är mixad – att de får träna ihop fast de inte är av samma kön.

Sidan uppdaterades: 10 mars 2023

Stella och Valentin är rörande överens om att det är bra att de får träna tillsammans. Träningsgruppen består av 25 barn i åldern 9-11 år och är relativt nystartad.

–Här får vi lära känna nya kompisar, både killar och tjejer. I många andra idrotter är det uppdelat. Det är inte lika bra, säger de.

En annan fördel som de lyfter fram är sättet de ser på varandra i gruppen.

–Vi ser oss som idrottare, inte som en idrottstjej eller idrottskille, slår de fast.

Träningsgruppen leds av två ungdomar, Mohamad Ayran, 16 år och Sebastian Jonasson, 14 år. De tycker att det är kul att vara ledare och att det fungerar bra med samträning, att det inte är någon skillnad.

–Vi försöker mixa så att alla barn ska få lika många chanser. Ibland låter vi långa spela med långa och korta med korta, säger de.

Mohammed Ayran, Stebastian Jonasson och Anders Magnor.

Anders Magnor är ordförande i Dundret Basket. Han säger att barnen inte verkar reflektera över att killar och tjejer tränar tillsammans. Den mixade träningsgruppen blev en lösning för att det var brist på ledare och för få spelare i åldersgruppen. Tanken på att det också kan bidra till en mer jämställd idrott fanns inte där och då.

–Nej, jämställdhetsperspektivet fanns inte när vi startade, men det kan ju bli en effekt i framtiden, säger Anders Magnor.

I grund och botten handlar jämställdhet om allas lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Det, tillsammans med att göra alla delaktiga, är något klubben försöker hålla ett öga på.

–Det kanske mer är kopplat till personlighet, inte till kön när de är så här små. Vi försöker använda metoder som gör att alla får röra bollen, annars finns det risk för att de som tar störst plats och ses som lite bättre får mer passningar, säger Anders och fortsätter:

–Utmaningen ligger i att locka med dem som är mer passiva, att få dem att känna sig trygga så att de vill och vågar ta plats. Det handlar om att uppmärksamma varje barn, säger Anders.

Vad säger forskaren om samträning?

Här kan du ett reportage med forskaren Karin Grahn, Göteborgs Universitet på Riksidrottsförbundets webbplats.

Vad säger Riksidrottsförbundet om samträning?

Hämtat ur Riksidrottsförbundets riktlinjer från Barn- och ungdomsidrott:

Att dela in efter kön
I RF:s stadgar står ingenting om att idrott ska delas in efter kön, även om det är en indelning vi ofta använder i vår idrottsliga praktik. Det är av yttersta vikt att barn- och ungdomsidrotten inte av gammal vana delas in efter kön. Indelning ska i stället göras utifrån en bedömning av varje barns och ungdoms bästa och utifrån ambitionen att skapa en jämställd och inkluderande miljö. Samträning är ingen garanti för jämställdhet. Den kan dock hjälpa unga av olika kön att se varandra som jämbördiga träningskompisar genom att mötas i den gemensamma identifieringen som ”idrottare”. Det förutsätter dock att idrottandet organiseras och leds på ett sätt där gränser och olikheter mellan unga av olika kön snarare rivs än byggs upp. Tränarens förhållningssätt och kompetens blir därför avgörande i att skapa jämställda relationer.

Sidan publicerades: 10 mars 2023

Kontakt

Åsa Christensen

Idrottskonsulent

070-298 00 39

Samordnare idrottsövergripande kursutbud
Sakkunnig jämställdhet

Alla idrottsföreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med. Vi ger er kraft att utvecklas.

Visa att din förening idrottar jämställt. Affischen är i A3-format.