Tillfälliga förändringar i anläggningsstödet ska möta energi- och kostnadsökningar

Senast 14 februari ska ansökan vara inne till något av de sex stöd som ingår i RF:s stöd till anläggningar och idrottsmiljöer. Ökad finansiering till energisparprojekt samt möjlighet att budgetera för oförutsedda kostnadsökningar är två nyheter.

Sidan uppdaterades: 11 januari 2023

Riksidrottsförbundet avsätter årligen medel till anläggnings- och idrottsmiljöstöd. RF-SISU Norrbotten handlägger stödet som består av sex olika delar:

  • Stöd till nya aktivitetsytor, mindre projekt (upp till 400 000 kr i stöd)
  • Stöd till nya aktivitetsytor, större projekt (över 400 000 kr i stöd)
  • Stöd till energi- och miljöprojekt
  • Stöd till renoveringsprojekt
  • Stöd till säkerhetsprojekt
  • Stöd till utrustning för parasporten

Förändringar i stödet till energi- och miljöprojekt

Riksidrottsförbundet har gjort tillfälliga förändringar i riktlinjerna som innebär att:

  • Investeringar av solceller, byte till mer energieffektiva lampor och armaturer samt byte till effektivare uppvärmningssystem undantas från krav på energirådgivning.
  • Föreningar kan söka upp till 75 % av investeringskostnaden, istället för 50 %. Det maximala är beloppet precis som tidigare 400 000 kr.

Budgetpost för oförutsedda utgifter och fördyringar

Lokal förändring som gäller för föreningar i Norrbotten under en begränsad tid:

Då råvaru-, transport- och materialkostnader samt andra inflationsdrivna kostnader för närvarande varierar kraftigt över tid kan det innebära svårigheter att planera ekonomin för anläggningsprojektet. Därför godkänner RF-SISU Norrbotten en budgetpost på maximalt 10% av totalkostnaden för oförutsedda utgifter eller fördyringar. Det innebär dock enbart fördyringar eller ökade utgifter inom ramen för redan budgeterade poster och kan inte nyttjas för nya poster. Ett projekt kan inte heller gå i vinst så vid slutgiltig utbetalning (25% av beviljat stöd) kommer denna post att korrigeras utifrån faktiska kostnader för projektet.

Fasta ansökningsdatum för att underlätta

För att skapa en mer förutsägbar process för föreningarna har RF-SISU Norrbotten numera fasta ansökningsdatum för anläggningsstöden. 2023 är det 14 februari, 24 maj och 28 september som föreningarna behöver ha koll på.

Här kan du läsa mer om Projektstöd IF: anläggning

Kontakta handläggaren för frågor och mer information.

Sidan publicerades: 10 januari 2023

Kontakt

Daniel Nilsson

Idrottskonsulent

070-350 75 29

Ekonomiska stöd
Anläggningsfrågor