Basketprofilen: Samsynsavtalet nyckel till idrottsliga framgångar

Baskettränaren Mattias Kenttä hyllar Samsyn Norrbotten. Avtalet som de stora lagidrotterna innebandy, fotboll, handboll, ishockey och basket skrivit på ska underlätta för unga aktiva, till och med 15 år, att hålla på med flera idrotter samtidigt.

Sidan uppdaterades: 11 december 2022

Samsyn Norrbotten handlar om att ge barn och unga förutsättning att hålla på med flera idrotter, genom att minska dragkampen om de aktiva. Under flera års tid har Höken Basket och IFK Luleå därför jobbat för att respektera varandras säsonger. Mattias Kenttä, tränare i Höken Basket, är en av Sveriges mest meriterade och ansedda basketträretränare. Han är väldigt nöjd med samarbetet och berättar att det inneburit att tjejerna i föreningarna inte behövt välja idrott.

- Nyckeln till att det har fungerat så bra för många åldersgrupper på tjejsidan är bra styrning från föreningen och ledare som verkligen jobbar efter samsynslinjen. Det gäller att ha samsyn i samsynsfrågan så att säga. Det innebär i praktiken att vi måste jobba upp många bra personkontakter – tränare till tränare. Det är ju där teorin ska omsättas till praktisk handling. Genom att ledarna är flexibla och lösningsbenägna kan spelaren hålla på med flera idrotter, i det här fallet, både basket och fotboll.

Som ledare i basket försöker Mattias ge de aktiva förutsättningar att fortsätta med båda idrotterna genom att ha dialog kring säsonger, träningar, cuper och läger med tränarna i fotbollsklubben. För tjejerna i föreningen har det resulterat i att många fler hållit på länge, men även rena idrottsliga framgångar i båda idrotterna.

- Jag är övertygad om att föreningarnas samarbete inte bara gett oss en bredd, det har även gett oss en spets. Vi pratar landslagsnivå och SM… jag skulle nog säga att samsynen gör att båda föreningar har aktiva som har roligare och presterar bättre. Tjejerna har kul i den idrott de är i för stunden. De uttrycker att under basketsäsongen är basket det roligaste jag vet- när jag byter säsong är fotboll det roligaste jag vet. Jag är glad att vi vuxna har kunnat bidra till det.

Jakob Boudin, kontaktperson för samsynsavtalet på RF-SISU Norrbotten, tycker samarbetet mellan föreningarna är positivt och poängterar vikten av att avtalet når fram till de aktiva.

- De unga aktiva ska slippa stressen och det dåliga samvetet över missade träningar och matcher på grund av idrottskrockar, säger Jakob Boudin, RF-SISU Norrbotten. Här är de vuxnas förhållningssätt och attityd jätteviktig.

Forskningen visar att barn vinner mycket på att inte specialisera sig på en idrott för tidigt. Samsynsavtalet är ett bra verktyg för föreningarna. Speciellt om ledare ställer krav på att barnen måste träna "deras idrott" för att få vara med och spela matcher.

- När aktiviteter krockar blir ledare och föräldrar nyckelpersoner, för att de aktiva ska känna sig trygg i sitt idrottande. Som det är nu är det för många barn som för tidigt måste välja idrott. Ledarna måste se andra idrotter som möjligheter i stället för hot, säger Jakob Boudin, RF-SISU Norrbotten.

Precis som idrotten är i behov av en återstart efter pandemin behöver Samsyn Norrbotten ett omtag. Nu är det dags att sprida konceptet igen så det blir känt och accepterat bland alla ledare, föräldrar och aktiva.

- Samsynsavtalet hann testas innan pandemin och vi vet att det fungerar när föreningarna pratar med varandra. Men under pandemin var det mindre verksamhet och färre krockar, vilket innebar att dialogen inte fördes på samma sätt och ibland helt glömdes bort. Nu när verksamheten är i full gång ser vi behovet av att idrotterna pratar samsyn igen, säger Jakob.

- Tillsammans kan vi nå långt - om alla utgår från den aktivas bästa och egna val.

Allt om Samsynsavtalet

Sidan publicerades: 15 november 2022

Kontakt

Jakob Boudin

Verksamhetschef

070-686 83 66

Ansvarig för verksamhetsområde Idrott
Sakkunnig barn- och ungdomsidrott
SDF-frågor