Debatt: Ökade drivmedelskostnader slår hårt mot idrotten i norr

Distriktsidrottscheferna i landets fyra nordligaste distrikt flaggar i en debattartikel för problemen som ökade bränslepriser fört med sig. Kostnadsökningen är särskilt kännbar i norr där avstånden är långa och täckningen av kollektivtrafik är svag.

Sidan uppdaterades: 11 december 2022

Dieselpriset låg vid årsskiftet 2020/21 på 14,23 kronor. De senaste veckorna har det närmat sig 28, alltså nära nog en fördubbling. Det är en kostnadsökning som är kännbar för hela landet, men särskilt för oss i norra Sverige där avstånden är långa och täckningen av kollektivtrafik är svag. Det märks inte minst för idrottsrörelsen, som redan är hårt prövad efter två år med pandemi.

Den direkta kostnaden för att träna och tävla ökar omedelbart av ökade drivmedelspriser. Det drabbar föräldrar och familjer, men så klart också föreningar. För ryttarföreningen, vars foder och hö är beroende av transporter, blir även de indirekta kostnadsökningarna kännbara.

Idrottsrörelsen har ännu inte rest sig efter pandemin. Särskilt inomhusidrotterna har drabbats hårt av minskade aktiviteter. Vi vet också att en stor del av idrottsrörelsen drabbats ekonomiskt av pandemin. Även om samhället ställt upp på ett fantastiskt sätt med kompensation är föreningarna långt ifrån fullt ut kompenserade.

Drabbar små idrotter särskilt hårt

Våra största idrotter är tillräckligt stora för att åtminstone runt våra städer hålla igång tävlingar och matcher i princip på cykelavstånd relativt långt upp i åldrarna. Sen blir det snabbt en stegring, då de lokala serierna inte räcker till. Men för de mindre idrotterna kommer dessa kostnader tidigt. Flera idrotter har hela vår stora region som grund för seriespel. Bor du på en mindre ort utanför våra större städer spelar det ingen roll hur stor idrotten är. Du kommer ändå att alltid ha långt till bortaplan. För oss har idrottslig mångfald ett egenvärde. Att det finns många idrotter att välja på nära barnen gör att fler har chans att hitta just sin passion. Det är avgörande för att många ska hitta till och stanna kvar inom idrotten.

Drabbar de redan utsatta - riskerar att förstärka hälsoklyftan

Vi vet att det finns en koppling mellan hur aktiv livsstil vi har och den socioekonomi vi har. Det finns en tydlig aktivitets- och hälsoklyfta i samhället. Vi vet att kostnaden är en tröskel för många. Vi vet också att de redan utsatta drabbades ännu mer av pandemin. Sammantaget oroas vi av att pandemin och inflationen kommer att påverka hälsoklyftorna så att det blir långsiktigt kännbart.

Kommuner behöver agera nu

Konsekvensen av ökade drivmedelspriser är direkt och omedelbar. Det behöver också en kompensation från samhället vara. Vi vet att många kommuner går mot ett överskott 2022. Varför inte använda det i direkt kontant stöd till våra idrottsföreningar? De flesta kommuner har någon form av aktivitetsstöd. Varför inte göra en ordentlig men tillfällig höjning av detta redan i höst? Det skulle vara en bra julklapp till våra föreningar. Det skulle också vara ett bra sätt att snabbt få ut pengar där de behövs.

Distriktsidrottschefer i RF-SISU-distrikt i norra Sverige

Katarina Halvardsson, Norrbotten

Niclas Bromark, Västerbotten

Anna Ottosson-Blixth, Jämtland-Härjedalen

Elisabeth Byström, Västernorrland

Sidan publicerades: 11 november 2022