Unga jobbar för att alla ska trivas och utvecklas i stallet

Unga, driftiga och ansvarsfulla. I Luleå Ridklubb ordnar ungdomssektionen mängder av aktiviteter. Kunskap i hur de löser uppdragen får de längs vägen. De lär av och med varandra och utvecklas tillsammans. Folkbildning när den är som bäst.

Sidan uppdaterades: 11 december 2022

Det är lätt att imponeras av ungdomarna i Luleå Ridklubbs ungdomssektions styrelse. Ingen uppgift verkar för svår. Det är med mod och engagemang de tar sig an uppdraget att planera och genomföra aktiviteter för andra ungdomar i klubben.

Styrelsen består av 9 tjejer i åldern 14-20 år. De drivs av viljan att göra gott och gläds åt att relationer och gemenskap odlas bland de yngre i klubben, men också mellan unga och vuxna. Stallet ska vara en kul plats att hänga på, även då man inte rider. Här trivs unga och äldre tillsammans och alla respekterar varandra.

Roliga moment triggar lärande

Ungdomssektionen jobbar med att fixa aktiviteter utanför ridlektionerna. Om det behövs finns vuxenstöd.

–Vi anordnar övernattningar i stallet, käpphästhoppningstävlingar, haloweenkvällar, matlagningsträffar, julpyssel och mycket annat. Ofta ingår moment som triggar barnens vilja att lära sig, till exempel genom kunskapstävlingar och rykttävlingar där vi gör hästarna fina tillsammans. Vi leker oss till ny och viktig kunskap, konstaterar Lovisa Nordberg, 19 år och ordförande i ungdomssektionen.

Ungdomarnas åsikter räknas

Ungdomssektionen är även ett bollplank i viktiga frågor. Det handlar om föreningsdemokrati och ungdomars delaktighet.

–Vi i ungdomssektionen har mycket att säga till om i klubben, i både stort och smått. Våra åsikter räknas. Vi har till exempel varit inblandade i designen av klubbkläderna. Naturbanan som ska byggas i stallets närhet har vi också fått vara med och tycka till om, säger Lovisa.

Styrelsen lär sig tillsammans

Arbetet i styrelsen innebär ett ständigt lärande. Man fostras in i uppdraget, kunskapen förs över mellan gamla och nya ledamöter. Precis som i huvudstyrelsen har alla olika roller.

–Jag är nyvald kassör och nu behöver jag lära mig vad det innebär, säger Ida Österberg, 14 år.

–Vi lär oss en massa när vi löser uppgifter tillsammans, utan att vi tänker på det. Det är ingen som tvingar oss, vi gör det för att vi har lust och det är roligt, säger Ida med ett brett leende.

Ungdomarna lägger ned mycket tid och engagemang inför aktiviteterna. Planeringen görs i lärgrupper, men om man frågar dem vad en lärgrupp är, så har de precis som många andra inte en tydlig bild av ordets innebörd. Än mindre känner de till att folkbildning och lärgruppen handlar om att sätta idéer i rörelse genom snack och kreativt tänkande i mindre grupper. Deltagarna bygger sin egen kunskap och blir starkare tillsammans.

Nyligen anordnade ungdomarna en käpphästtävling med deltagare från hela länet.

–Vi samlades för att prata om vad vi behövde göra och delade ut ansvarsområden. Någon ansvarade för budgeten, någon annan för marknadsföring och att ta emot anmälningar. Vi behövde också bygga fyra nya hinder, säger Stella Friberg, 14 år.

–För det mesta går allting bra, men vi lär av våra misstag, konstaterar Lovisa, Ida och Stella och bockar därmed av ytterligare en av folkbildningens hörnstenar – reflektion.

Ridsporten anses vara en av landets starkaste ledarskolor. I stallet tillåts unga vara delaktiga, ta ansvar och utvecklas för att nå sin fulla potential.

Läs mer om lärgruppen som metod för lärande och utveckling.

Sidan publicerades: 16 oktober 2022

Kontakt

Petra Mörtsjö

Verksamhetschef

070-686 80 92

Ansvarig för verksamhetsområde Folkbildning och utbildning