Skolelever fyller Piteå Energi Arena under Idrottens dag

Fredag den 30 september arrangeras Idrottens dag över hela landet. I Piteå bjuds 1200 elever från 8 skolor på en rörelserik och rolig dag i Piteå Energi Arena, där barnen får testa många olika idrotter.

Sidan uppdaterades: 11 december 2022

Under Idrottens dag kommer en mängd idrottsföreningar och förbund att finnas på plats i Piteå Energi Arena för att visa upp sin verksamhet. Några exempel är boxning, gymnastik, parasport, casting, skidskytte, fotboll, innebandy och brottning.

Alla barn ska få chansen att hitta en aktivitet de gillar och som ger lust att leva ett aktivt liv, gärna i föreningsidrottens gemenskap. Lek, rörelse och idrott är i fokus och de positiva effekter det för med sig för både hälsa och skolresultat.

–Idag når bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna i Sverige den rekommenderade nivån av 60 minuters fysisk om dagen. Idrottsrörelsen vill, men skolans hjälp förändra det, säger Jonas Näslund, samordnare för RF-SISU Norrbottens rörelsesatsning i skolan.

Riksidrottsförbundet är huvudarrangör av Idrottens dag, tillsammans med samtliga 19 RF-SISU distrikt, varav RF-SISU Norrbotten är ett. Initiativet är en del av EU-projektet European Week of Sport vars mål är att få hela Europa i rörelse. Den 30 september genomförs European School Sport Day i hela Europa med minst 28 länder som deltar och flera hundra tusen deltagare på samma dag. I Sverige deltar 100 000 barn från 500 skolor i 140 kommuner.

–Idrottens dag är ett bra tillfälle att bygga broar mellan barn, skola och idrottsrörelsen. Det ger också skolorna en extra push att prata om hur viktigt det är att röra på sig, både med barnen och deras vårdnadshavare, säger Jonas Näslund.

Arbetet med Rörelsesatsning i skolan pågår under hela året. Med satsningen vill Riksidrottsförbundet och RF-SISU Norrbotten hjälpa skolan med verktyg för daglig rörelse och för att nå de barn som är minst aktiva och som ännu inte hittat glädjen med idrott. Det är skolor som är med i rörelsesatsningen som getts möjlighet att delta i Idrottens dag.

Skolor som deltar i Piteå Energi Arena

Backeskolan
Klubbgärdsskolan
Långskataskolan
Munksundsskolan
Norrmalmsskolan
Pitholmsskolan
Svensbyskolan
Ur och skur Forsen

Skolor som arrangerar en egen Idrottens dag på hemmaplan

Bergsviksskolan
Böleskolan
Jävreskolan

Mer om Idrottens dag

Idrottens dag på rf.se
Information till vårdnadshavare på flera språk

Sidan publicerades: 20 september 2022

Kontakt

Anne Meriläinen

Idrottskonsulent

070-686 76 11

Sakkunnig parasport
Samordning Barentssamarbetet
Placeringsort Piteå

Kontakt

Jonas Näslund

Idrottskonsulent

070-272 51 08

Samordnare rörelsesatsning i skolan