Debatt: Fler kommuner behöver planera för idrottens framtidsbehov

Få kommuner i Norrbotten har en aktuell analys över tillgången till idrottsytor i kommunen. Det är oroande. Det saknas även långsiktiga planer för underhåll av befintliga anläggningar. Många är byggda på 60- och 70-talet och är uttjänta.

Sidan uppdaterades: 11 december 2022

RF-SISU Norrbottens ordförande Leif Nordström och distriktsidrottschef Katarina Halvardsson skriver i ett debattinlägg:

Brist på idrottsanläggningar och undermålig planering hos kommunerna är ett hot mot idrottsrörelsens framtid. För Norrbottens 863 idrottsföreningar är plats för idrott helt avgörande för att de varje dag ska kunna utföra stordåd i det lilla, särskilt för våra barn och unga. Idrott är effektiv medicin mot ohälsa och den bygger broar mellan människor. En motvikt mot två av vår tids stora samhällsutmaningar, växande hälsoklyftor och ökad segregation.

När Riksidrottsförbundet tidigare frågade föreningar i hela landet om hur de upplever anläggningssituationen svarar närmare hälften av Norrbottens idrottsföreningar att det finns ett stort renoverings- och moderniseringsbehov av befintliga anläggningar och idrottsytor. Och var fjärde flaggar för att de är i stort behov av fler träningstider.

Men Riksidrottsförbundets årliga kommunundersökning visar att få kommuner i Norrbotten har en aktuell analys över tillgången till idrottsytor i kommunen. Det är oroande. Det saknas även långsiktiga planer för underhåll av befintliga anläggningar. Många är byggda på 60- och 70-talet och är uttjänta.

Vi i RF-SISU Norrbotten vill att kommunerna prioriterar idrottsanläggningar och idrottsytor i den kommunala utvecklingen. Byggandet av idrottsanläggningar måste ske i samklang med bostadsbyggandet och i takt med övriga samhällsförändringar. Tillgången till idrottsanläggningar och idrottsytor påverkar hur många barn, unga och vuxna som idrottar. Föreningar ska inte behöva säga nej till nya medlemmar på grund av platsbrist.

Anläggningarna ska vara funktionella, tillgängliga och i sånt skick att det lockar till rörelse och samvaro även efter träningen. Att det ska finnas omklädningsrum i anslutning till idrottsytan eller ventilation i en inomhushall kan tyckas självklart, men så ser verkligheten inte alltid ut.

Inför kommande industrisatsningar kommer länets attraktivitet sättas på prov. När arbetskraft ska rekryteras kommer idrotten, vid sidan av skola och barnomsorg, ha en nyckelroll i att få människor att vilja bosätta sig här tillsammans med hela familjen.

För att skapa en långsiktig utveckling av idrotten krävs politiska beslut på både nationell och kommunal nivå.

RF-SISU Norrbotten vill att:

• fler kommuner analyserar och arbetar fram långsiktiga och hållbara idrottspolitiska planer och strategier som antas i kommunstyrelsen. Planen bör innefatta en drifts- och underhållsplan som sträcker sig åtminstone tre år framåt – investeringar i ytor och anläggningar är kostsamma och kräver tid för planering.

• idrotten ges utrymme i övergripande kommunala översiktsplaner. Tillgång till idrott får inte glömmas bort när samhället formas.

• Kommunerna bör få nationell stöttning. Inför en anläggningsfond som bidrar till finansiering av anläggningar samt en nationell samordnare som samlar kunskap och underlättar samverkan mellan kommuner, regionen, myndigheter och idrottsrörelsen. Om satsningarna blir verklighet vill vi i Norrbotten bli pilotdistrikt, för att bättre möta utmaningarna som följer med industrietableringarna.

Vi vänder oss nu till er politiska partier. Vilka beslut är ni beredda att ta för att säkra idrottens framtid? Vi i RF-SISU Norrbotten hejar ivrigt på er som redan tagit fram planer och identifierat utmaningar som kommunen står inför. Till er andra — vi bidrar gärna med kunskap och stöd i processen så att vi tillsammans är bättre rustade för framtiden.

Leif Nordström, ordförande RF-SISU Norrbotten
Katarina Halvardsson, distriktsidrottschef RF-SISU Norrbotten

Sidan publicerades: 16 september 2022