Ett Idrottsforum att längta till

15 oktober 2022, då är Norrbottens Idrottsforum tillbaka. Inspirationsföreläsning med rallystjärnan Tina Thörner och utbildningar för tränare och andra föreningsengagerade. En tid att samlas, inspireras och lära sig nya saker tillsammans.

Sidan uppdaterades: 11 december 2022

Idrottsforum, som äger rum den 15 oktober på Hotel Clarion Sense i Luleå, ska vara en lagom mix av mötesplats och kunskapspåfyllning. Efter pandemin finns det ett uppdämt behov av att träffas – och att kompetensutveckla sig.

–Vi jobbar just nu med att få de sista pusselbitarna på plats. Inom kort kommer vi att publicera ett fullständigt program på vår webb, säger Åsa Christensen, ansvarig för RF-SISU Norrbottens kursutbud.

Idrottsforum riktar sig denna gång framförallt till två målgrupper. Tränare och föreningsledare.

– Vi vet att många idrottsföreningar behöver rekrytera fler ledare. Därför erbjuder vi utbildningar som ska hjälpa föreningarna att få fart på ledarförsörjningen och göra de redan engagerade tryggare i sin roll, säger Åsa.

Idrottsforum ska vara en energiinjektion och skapa lust och kunskap att jobba för barn och ungas bästa i föreningen.

– Vi inleder forumet med en inspirerande och peppande föreläsning med motorsportsprofilen och kändisen Tina Thörner, säger Åsa, nöjd över att Tina prioriterat att komma till Luleå för att dela med sig av klokskap och energi.

Tina Thörner

– Inventera behovet bland era medlemmar redan nu, samla ihop ett gäng och kom till forumet. Ni stärker sammanhållningen och får en bra bas att stå på när ni boostar både er individuella och gemensamma kunskap. Dessutom får ni möta och utbyta erfarenheter med representanter från andra föreningar i många olika idrotter, säger Åsa.

Utbildningar och mötesplatser under Idrottsforum

Åldersanpassad träning – för ålder 11-14 år

Åldersanpassad fysisk träning (ÅFT) handlar om att välja rätt träningsmetod och träningsform vid rätt tidpunkt. Utbildningen ska ge dig som tränare bättre kunskap om allsidig och åldersanpassad träning för unga aktiva 11-14 år.

Introduktionsutbildning för tränare

Utbildningen vänder sig till både nya och erfarna tränare i en idrottsförening, men är särskilt anpassad till dig som är hjälptränare eller inte har varit tränare så länge.
Den här utbildningen kan du med fördel gå tillsammans med hela ditt tränarteam.

Introduktionsutbildning för föreningsledare

För dig som är engagerad, eller står i startgroparna att bli engagerad i föreningen på annat sätt än att vara tränare.

SDF-konferens

Mötesplats för dig som är styrelseledamot eller anställd i ett Specialidrottsdistriktsförbund (SDF) med verksamhet i Norrbotten. Här lyfts med aktuella frågor för idrottsrörelsen i Norrbotten.

Sidan publicerades: 21 juni 2022

Kontakt

Åsa Christensen

Idrottskonsulent

070-298 00 39

Samordnare idrottsövergripande kursutbud
Sakkunnig jämställdhet