Idrottsrörelsens betydelse i samhällsomvandlingen

Sidan uppdaterades: 15 februari 2024

Välkommen till ett seminarium med panelsamtal om idrottsrörelsens och ungas förutsättningar att vara starka medspelare i den pågående samhällsomvandlingen. Kairos Future presenterar en ny rapport som utforskar hur idrotten kan bidra till ett attraktivt Norrbotten, där människor vill bo, leva och arbeta. Något som gynnar både näringslivet och samhället i stort och som stärker ungas framtidstro.

I Norrbotten pågår en grön omställning med storskaliga industrisatsningar. Med gemensamma krafter kan idrottsrörelsen, näringslivet och offentlig sektor samverka för en lyckad omställning. Under den här eftermiddagen sätter vi fokus på det. Seminariet är en del av Mötesplats SM-veckan.

Vad kan du förvänta dig?

Med den rykande färska rapporten ”Samhället, näringslivet och idrottsrörelsen på samma lag" som grund ägnar vi eftermiddagen åt samtal om förutsättningar, behov, möjligheter och utmaningar för en framgångsrik omställning. Om hur vi gemensamt kan stärka länets attraktivitet, öka ungas delaktighet, underlätta kompetensförsörjning och säkra ett blomstrande föreningsliv.

Rapportsläpp: "Idrottsrörelsens betydelse i samhällsomvandlingen"
Rapporten presenteras av Kairos Future, ett internationellt konsult- och analysföretag.

Landshövding Lotta Finstorp ger din syn på samhällsomvandlingen i Norrbotten.

Sandra Ottosson, SM-veckan i Luleå/Boden 2024 pratar om värdet av stora evenemang och informerar om tävlingarna som pågår 20-26 mars, där mästare i 22 idrotter ska koras.

Panelsamtal under ledning av Mattias Hjelmberg från Riksidrottsförbundet. Samtal som ska ge oss nya perspektiv, infallsvinklar och leda oss mot målet att gå från ord till handling.

Tid och plats:

Onsdag 13 mars 13:15-16:30 Kulturens Hus i Luleå (Lilla salen)

Målgrupp:

Politiker och tjänstepersoner i offentlig sektor, näringslivet, idrottsföreningar, specialidrottsdistriktsförbund och övriga intresserade.

Kostnad:

Gratis, vi bjuder på fika.

Anmälan:

Vi vill ha din anmälan senast den 3 mars.
Begränsat antal platser.
Länk till anmälningssidan.

Frågor

Frågor besvaras av RF-SISU Norrbotten:

Helene Johansson
helene.johansson@rfsisu.se, 070-686 04 49

Åsa Christensen
asa.christensen@rfsisu.se, 070-298 00 39

Om rapporten

Rapporten "Idrottsrörelsens betydelse i samhällsomvandlingen" har fokus på idrottsrörelsens och ungas behov och förutsättningar i samhällsomvandlingen samt de möjligheter som samverkan mellan offentlig sektor, näringsliv och idrottsrörelsen ger.

Rapporten är tänkt att ge idrottsrörelsen, offentlig sektor och näringslivet ökad kunskap och förståelse för vilka åtgärder som behöver vidtas för en lyckad samhällsomvandling. Den ska underlätta beslutsfattande och fungera som ett samtalsunderlag i dialoger som leder fram till besluten.

Rapporten är beställd av RF-SISU Norrbotten, utförd av det internationella analysföretaget Kairos Future och finansierad av Region Norrbotten och Sparbanken Nord.

Om Mötesplats SM-veckan

Mötesplats SM-veckan är en del av SM-veckan och en arena för föreläsningar och intressanta träffar inom olika områden, med start redan under hösten 2023 och ända fram till SM-veckan i mars 2024.

Mötesplats SM-veckan i Luleå/Boden är ett samarbete mellan Riksidrottsförbundet, RF-SISU Norrbotten, Luleå kommun och Boden kommun.

Mer info om Mötesplats SM-veckan.

Om SM-veckan Luleå/Boden

Den 20–26 mars, 2024 står Luleå och Boden för första gången värdar för SM-veckan. Den nordligaste hittills. 22 idrotter ska kora sina mästare och vi kommer få uppleva idrott i världsklass. Under vinterveckan kommer idrott, kultur och nöjen gå hand i hand. Luleå och Boden kommer dessutom bjuda in till AfterSport – SM-festen som ramar in veckan med medaljceremonier, kringaktiviteter och underhållning. SVT sänder och självklart kan du följa idrottstävlingarna på storbildsskärmar runt om i båda städerna.

Läs mer på:

SM-veckan.se
SM-veckanluleaboden.se

Sidan publicerades: 7 februari 2024