Ta hjälp av våra processledare

Sidan uppdaterades: 10 augusti 2023

RF-SISU Norrbotten har idrottskonsulenter som är utbildade processledare. Att få stöd av oss brukar vara uppskattat när föreningen eller förbundet vill kraftsamla för att stärka organisationen, strukturen och utveckla verksamheten.

Våra processledare är ett stöd när föreningen har behov av att göra insatser för att nå utveckling och förändring. Det kan handla om att föreningen vill utvärdera verksamheten, arbeta fram en ny verksamhetsinriktning, policy eller värdegrund. Det kan också röra sig om andra områden där organisationen mår bra av att en utomstående och neutral person leder utvecklingsarbetet.

Processledarens uppgift är att guida föreningen och se till att gruppens arbete drivs framåt effektivt utifrån deltagarnas åsikter och tankar. Vi använder metoder som gör att alla kommer till tals och klimatet blir öppet och kreativt. Vi hjälperdeltagarna att höja blicken och se nya lösningar.

Utvecklingsarbetet kan bestå av en eller flera träffar, allt utifrån behov. Ibland sprids träffarna ut över lång tid, för att ge extra tid till reflektion. Ibland genomförs processen intensivt under exempelvis en helg.

Vill din förening ta nästa kliv i er utveckling, men vet ni inte riktigt hur ni ska göra? Då kan ett processledarlett utvecklingsarbete vara något för er. Ta kontakt med våra idrottskonsulenter så berättar vi mer.

Kontakta våra idrottskonsulenter

Sidan publicerades: 6 november 2022

Kontakt

Petra Mörtsjö

Verksamhetschef

070-686 80 92

Ansvarig för verksamhetsområde Folkbildning och utbildning

Alla idrottsföreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med. Vi ger er kraft att utvecklas.