Idrottens folkbildning – 5 sätt att lära och utvecklas tillsammans

Sidan uppdaterades: 8 januari 2024

Idrottens folkbildning erbjuder lärande i olika former; lärgrupp, kurs, föreläsning, processarbete och kulturprogram. Lärandet anpassas efter föreningens och medlemmarnas behov och det finns möjlighet att få både ekonomiskt och personellt stöd från RF-SISU Norrbotten.

Om folkbildning i idrotten

Metoder för lärande och utveckling

När din förening vill genomföra folkbildningsaktiviteter tillsammans med oss på RF-SISU Norrbotten finns det ett antal olika sätt att göra det på. Vi kallar det för verksamhetsformer. Det är dessa som vi och din förening kan få statligt stöd för. Stöd som innebär ökade möjligheter till fortsatt föreningsutveckling.

Vi har fem verksamhetsformer:

Lärgrupp

Lärgruppen är en enkel metod när du och din förening vill lära något nytt, idéarbeta, planera, utvärdera, reflektera och utvecklas tillsammans. Den bygger på viljan att mötas, lyssna, ta del av och dela med sig av varandras erfarenheter och perspektiv. Det är samtal och idéarbete i mindre grupper kring det som är aktuellt och relevant. Metoden passar föreningens alla medlemmar; ledare, tränare, styrelsen, föräldrar, funktionärer och utövare.

Här kan du läsa mer om hur en lärgrupp fungerar

Exempel: Föreningen genomför ett värdegrundsarbete i samtliga ungdomslag. Alla ungdomar träffas i mindre grupper, får komma till tals och forma vad som ska gälla i laget och de ska bete sig mot varandra.

Kurs

En kurs ska ha en kursledare, en inriktning och ett uttalat utbildningsmål. Att få prova på och att reflektera är viktiga inslag i kursen.

Exempel: Föreningen genomför en idrottsskadekurs för ledarna i föreningen.

Processarbete

Verksamhetsformen processarbete passar bra när föreningen vill kraftsamla för att stärka organisationen, strukturen och utveckla eller förändra sin verksamhet. RF-SISU Norrbotten ställer upp med processledare och guidar föreningen mot uppsatta mål.

Läs om vad våra processledare kan hjälpa till och vad en utvecklingsprocess innebär.

Exempel: Föreningen har ingen röd tråd som alla i verksamheten kan förhålla sig till. Det har varit lite rörigt och på senare tid har några ”incidenter” inträffat där ledare och föräldrar varit oense och betett sig illa. Det finns behov av en gemensam värdegrund och policy. RF-SISU Norrbottens processledare leder en utvecklingsprocess där medlemmarna tillsammans arbetar fram vad som ska gälla i föreningen.

Föreläsning

Föreläsning är en vanlig form av lärande inom idrotten. En eller flera personer berättar om något som föreningen och medlemmarna tycker är intressant, eller som man behöver lära sig mer om.

Exempel:
– Föreningen samlar föräldrar och andra vuxna till en kostföreläsning för att lära sig mer om hur barnen kan äta – före, under och efter träning och tävling.
– En medlem har varit på en intressant resa. Hon har bjudits in för att berättar om sina upplevelser för klubbens ungdomar, som samlats en kväll för att svetsa samman gänget.

Kulturarrangemang

Ett kulturarrangemang ger deltagarna möjlighet till en kulturupplevelse, till exempel teater, musik, sång, film, dans och utställningar.

Exempel: Föreningen har till sitt 50-årsjubileum planerat och producerat en utställning om föreningens 50 år. Utställningen visas i samband med jubileumsdagen som samlar medlemmarna i föreningen. Utställningen räknas som ett kulturarrangemang och de förberedande träffarna där utställningsgruppen arbetar med att ta fram utställningen gjordes i en lärgrupp.

Regler för våra verksamhetsformer

Om en aktivitet ska godkännas som bidragsberättigad folkbildning gäller att den behöver uppfylla följande krav:

Vad är en resurs för folkbildning?

Genom att jobba fram en folkbildnings- och utbildningsplan tillsammans med oss skapas möligheter att få resurser till utveckling av er förening. Det kan handla om att vi på RF-SISU Norrbotten tar kostnader för lärande material, föreläsare, kursledare, lokalhyra, pedagogiska och digitala hjälpmedel, studiebesök med mera.

Redovisa folkbildning

Att genomföra en lärgrupp eller någon av de andra formerna för folkbildning innebär ett visst administrativt arbete. Redovisningen är en förutsättning för att din förening ska få tillgång till det stöd som vi på RF-SISU Norrbotten erbjuder.

Så här rapporterar du folkbildning till RF-SISU Norrbotten.

Berätta att ni gör det här tillsammans med oss

Alla som som deltar i lärgrupp, kurs, föreläsning, processarbete eller ett kulturprogram ska känna till att den genomförs tillsammans med oss på RF-SISU Norrbotten. Det är viktigt då det handlar om att säkerställa att din förening ska kunna ta del av de folkbildningsresurser som RF-SISU Norrbotten har för att genomföra folkbildning i föreningen.

  • Du som ledare för folkbildningsaktiviteten har ansvar för att de som deltar känner till att ni gör det här tillsammans med RF-SISU Norrbotten.
  • Er förening ansvarar för att RF-SISU Norrbottens logotypen finns med på inbjudningar, kallelser och annonser.
  • Berätta om att er förening samverkar med RF-SISU Norrbotten på er webbplats.
    Här kan du ladda ned vår logotype.

"Välkommen som deltagare i en lärgrupp" är ett informationsmaterial som du med fördel kan dela ut eller gå igenom med deltagare som är med i lärgrupper.

Ladda ner infobladet "Välkommen som deltagare i en lärgrupp (pdf)" Pdf, 1 MB.

Sidan publicerades: 3 december 2022

Kontakt

Petra Mörtsjö

Verksamhetschef

070-686 80 92

Ansvarig för verksamhetsområde Folkbildning och utbildning

Alla idrottsföreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med. Vi ger er kraft att utvecklas.

En guide för dig som bedriver folkbildnings- och utbildningsverksamhet i en förening.

Om idrottens folkbildning