Registerutdrag ur belastningsregistret

Sidan uppdaterades: 17 oktober 2023

Sedan 1 januari 2020 ska föreningar begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för den som anställs, har uppdrag i föreningen och där har direkt och regelbunden kontakt med barn. Registerutdrag ska alltid ske vid nytillsättningar.

Föreningen är ansvarig för att kontrollen genomförs. Det är däremot den enskilde ledaren som begär utdrag från Polisen och visar upp det för sin förening. Föreningen ska kontrollera utdraget och dokumentera att kontrollen har genomförts. Inga utdrag ska arkiveras av föreningen.

Att begära in utdragen är en del i att skapa en trygg idrott. Det är ett förebyggande arbete och något som bör gälla lika för alla, oavsett hur länge en person verkat i en förening eller hur väl man känner varandra.

Ett begränsat registerutdrag visar endast grova brott; mord, dråp, grov misshandel, människorov, sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån.

Beställ via e-tjänst eller blankett på polisens webbplats.

Nytt från september 2023

Nu är det möjligt att få sitt utdrag från polisens belastningsregister som digital post till sin digitala brevlåda. Samtidigt införs en kontrolltjänst där den som tar del av utdraget kan kontrollera utdragets äkthet via en e-tjänst på polisen.se.

Mer info på Riksidrottsförbundets webbplats

För att underlätta för föreningen att skapa rutiner kring detta har Riksidrottsförbundet tagit fram frågor och svar samt en lathund med tydliga instruktioner om förarbete, genomförande och efterarbete.

Information om registerutdrag på Riksidrottsförbundets webbplats

Sidan publicerades: 17 november 2022

Kontakt

Jakob Boudin

Verksamhetschef

070-686 83 66

Ansvarig för verksamhetsområde Idrott
Sakkunnig barn- och ungdomsidrott
SDF-frågor

Var med och skapa en trygg idrott för alla. Fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp.