Rabatter, avtal och försäkringar

Sidan uppdaterades: 10 augusti 2023

Riksidrottsförbundet har slutit flera rikstäckande avtal med olika partners som erbjuder specialerbjudanden på produkter och tjänster till idrotten. En grundförsäkring erbjuds dessutom gratis till alla idrottsföreningar och förbund.

Rabatter

Riksidrottsförbundet har förhandlat fram avtal som ger rabatter på exempelvis resor, försäkringar, hyrbilar, hotell, vandrarhem och ekonomitjänster.

Avtalen gäller för Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna, specialidrottsförbund, specialidrottsdistriktsförbund, RF-SISU distrikt samt idrottsföreningar och dess medlemmar.

På Riksidrottsförbundets webbplats hittar du alla nationella avtal

Försäkringar

Genom medlemskapet i Riksidrottsförbundet (RF) omfattas föreningar och förbund automatiskt av "RF:s Grundförsäkring" som är tecknad i Folksam och betald av RF.

Detta är ett grundskydd för föreningen. Utöver grundförsäkringen bör styrelsen se över vilka eventuella kompletteringar till försäkringen som föreningen behöver. Observera att RF:s Grundförsäkrings olycksfallsdel inte avser aktiva idrottsutövare. De aktiva utövarna kan ofta försäkras genom respektive specialförbunds licensförsäkringar eller så tecknar föreningen en separat försäkring.

På Riksidrottsförbundets webbplats finns information om försäkringsskyddet.

Sidan publicerades: 17 november 2022

Öka intäkterna

Med Svenska Spels "Gräsroten" och Folkspels föreningsprodukter har din förening chans att öka era intäkter.