Personuppgifter och GDPR

Sidan uppdaterades: 9 december 2022

Sedan den 25 maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) som innebär ett stärkt skydd för enskildas personliga integritet och ställer hårdare krav på hur personuppgifter får behandlas inom idrottsrörelsen.

Inom idrottsrörelsen behandlar vi en stor mängd personuppgifter, alltså uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk levande person. De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd eller arrangera tävlingar.

Vad innebär GDPR för föreningen?

Kortfattat innebär den nya dataskyddsförordningen (GDPR) att organisationen ska kartlägga var ni hanterar personuppgifter och ta fram en rutin över hur ni hanterar dem. En grundregel är att vi inom idrottsrörelsen aldrig kan äga våra medlemmars personuppgifter – vi lånar dem.

Riksidrottsförbundet har tagit fram stöd och mallar

Riksidrottsförbundet har tagit fram en rad olika mallar och verktyg för att göra det lättare att göra rätt.

Länk till stöd och mallar på Riksidrottsförbundets webbplats.

Riksidrottsförbundet har också tagit fram en arbetsbok där ni får hjälp att bearbeta frågorna och hitta er egen rutin för att säkerställa föreningens personuppgiftshantering.

Ladda hem arbetsboken för föreningarnas personuppgiftshantering (pdf) 

Mer info på Riksidrottsförbundets webbplats

På Riksidrottsförbundets wepplats finns samlad information om idrottsrörelsens personuppgiftshantering.

Länk till sida om personuppgiftshantering på RF:s webbplats.

För att få svar på juridiska frågor är du välkommen att kontakta Riksidrottsförbundets jurister. Skicka e-post till dataskydd@rf.se.

Hjälp att få från RF-SISU Norrbotten

RF-SISU Norrbottens idrottskonsulenter är inte utbildade i de juridiska frågorna, men kan stötta och leda din förening i processen att ta fram en hållbar personuppgiftshantering.

Kontakta våra idrottskonsulenter.

Sidan publicerades: 17 november 2022

Kontakt

Helena Blomkvist

Idrottskonsulent

070-577 48 44

IdrottOnline
IT-frågor