Ansök om stipendier och utmärkelser

Sidan uppdaterades: 18 december 2023

RF-SISU Norrbotten delar ut stipendier till enskilda idrottare, ledare och idrottsorganisationer tillsammans med olika bidragsgivare. Det går också att ansöka om utmärkelser till en välförtjänt ledare eller organisation.

På den här sidan hittar du information om vem de olika stipendierna och utmärkelserna riktar sig till och om hur du ansöker.

Gå direkt till informationen om utmärkelser

Stipendier

Vem kan göra en ansökan?

Vem som helst kan skicka in en ansökan. Det behöver inte vara en företrädare för idrottsföreningen som gör ansökan till de stipendier som RF-SISU Norrbotten delar ut till aktiva, ledare och föreningar.

MAX Burgers idrottsstipendium

Är du mellan 14–17 år och är Sveriges blivande stjärna inom din idrott? Är du ett föredöme både inom och utanför din idrott vad avser gott kamratskap och utbildning. Då ska du söka MAX Idrottstipendium, där prissumman är på hela 100.000 kr.

Stipendiet ska fungera som en sporre och uppmuntra unga idrottsutövare att hålla sina drömmar vid liv. Förutom att vara en framstående idrottare värderas stipendiaten även utifrån aspekter som social kompetens och ambitioner avseende utbildning och civil karriär.

Villkor: Den som söker stipendiet ska härstamma från Norrbotten och tävla för en norrbottnisk klubb. Stipendiaten ska ha fyllt 14 år, men får inte ha fyllt 18 år när stipendiet delas ut.

Stipendiesumma: 100 000 kr
Sista ansökningsdag: 1 september.

Om du inte uppfyller dessa kriterier men har en vän, granne eller kanske en elev som är en värdig kandidat till stipendiet går det även bra att söka för någon annans vägnar.

Ansök om MAX ABs idrottsstipendium här

Region Norrbottens Idrottsstipendium

Idrottsstipendiet tilldelas en aktiv idrottsutövare som inom sin idrottsliga verksamhet samt yrke/skola utmärkt sig för kunnighet, gott kamratskap och framstående resultat.

Stipendiesumma: 50 000 kr
Sista ansökningsdag: 1 september

Ansök om Region Norrbottens Idrottstipendium här

Region Norrbottens Idrottsledarstipendium

Idrottsledarstipendiet delas ut till tränare, ledare, styrelseledamöter eller personer som på annat sätt medverkar till idrottslig eller organisatorisk utveckling inom idrotten.

Stipendiesumma: 30 000 kr.
Sista ansökningsdag: Senast 1 september

Ansök om Region Norrbottens Idrottsledarstipendium här

Guldklubbens stipendier

Guldklubben delar ut stipendium till:

  • en aktiv idrottsungdom i åldern 16-20 år.
  • en engagerad idrottsledare för ungdomar.

Ansökningarna ska innehålla personliga uppgifter, idrotts- och ledarmeriter och något om hur man ser på sin idrottsliga framtid.

Guldklubben i Norrbotten är en förening bestående av idrottsledare som tilldelats RF:s förtjänsttecken i guld.

Stipendiesumma: varierande
Sista ansökningsdag: 1 september

Ansök om Guldklubbens stipendier här

Lions Club Luleås idrottsstöd

Stödet ska ge barn och unga, bosatta i Luleå kommun, möjlighet att vara med i idrotten oavsett ekonomiska förutsättningar. Stödet kan sökas till och med det år personen fyller 20. För nyanlända gäller 25 år. Ingen åldersgräns för personer med funktionsnedsättning.

Stödet ska täcka kostnader för idrottsutövandet, exempelvis medlemsavgifter, träningsavgifter, läger, klubbkläder, idrottsutrustning samt egenavgifter till tävlingar.

Stödet finansiers av Lions Club Luleå och administreras av RF-SISU Norrbotten.

Regler och riktlinjer för ansökan (pdf) Pdf, 248 kB.

Ansök om Lions Club Luleås idrottsstöd här

Alla Platsar-stipendiet

Stipendiet ska ge barn och unga möjlighet att vara med i idrotten, oavsett ekonomiska förutsättningar. Stipendiet kan sökas för den som är mellan 6-18 år, eller fortfarande går på gymnasiet. Hen ska vara folkbokförd eller "placerad" i Luleå Kommun och ha ett svenskt personnummer.

Stipendiet kan täcka kostnader för idrottsutövandet, exempelvis medlemsavgift, träningsavgifter, läger, klubbkläder samt resor till och från träning och tävling.

Alla Platsar-stipendiet finansieras främst via ekonomiska bidrag från Rädda Barnen och Luleå domkyrkoförsamling.

Stipendiesumma: Max 3 000 kr/år

Ansökan: kan göras löpande under året.

Regler och riktlinjer för ansökan (pdf) Pdf, 376 kB.

Ansök om stöd ur Alla Platsar-stipendiet här

Du som person, företag eller organisation kan hjälpa till att bidra ekonomiskt till Alla Platsar-stipendiet. Inbetalningar görs till bankgiro 415-0439. Märk inbetalningen: Alla platsar-stipendiet.

Utmärkelser

Utmärkelser är ett sätt att uppmärksamma organisationsledares förtjänstfulla ideella insatser inom distriktsidrotten. Den ska uppmuntra till fortsatt ledarskap/deltagande i idrottens föreningsliv. Utmärkelser kan i vissa fall också delas ut till förening och SDF. Ansökan görs senast 60 dagar innan planerad utdelning.

Organisationsledare är en person som har gjort insatser i en styrelse, kommitté eller som bidragit med andra organisatioriska uppdrag i föreningen, SDF, SF eller RF-SISU Norrbotten.

Vid bedömning av ansökan tar vi hänsyn till:

  • antalet år som organisationsledare med kvalificerat uppdrag
  • resultatet av ledarinsatserna
  • personens föredöme i ledarrollen
  • uppgifter i över- och sidoordnad idrottsorganisationen räknas som särskild merit
  • bestraffning enligt RF:s stadgar lägges till last, dock inte så att det helt omöjliggör för aktuell person att erhålla utmärkelser

Förtjänstdiplom

Kriterier: Förtjänstdiplomet får tilldelas person som genomfört ett förtjänstfullt ideellt arbete i distriktsförbundsorganisation under minst 5 år eller utfört ideellt föreningsarbete under minst 10 år.

Förtjänstdiplomet får även tilldelas SDF eller förening i samband med 25-årsjubileum. Det får även, med särskild text, tilldelas person, organisation/företag som gagnat idrotten.

Ansökan kan göras av styrelseledamot, handläggaren av utmärkelser, SDF, föreningsstyrelse, eller av förbundets chefstjänsteman. Ansökan skall inlämnas senast 60 dagar före beräknad utdelningsdag.

Ansök om förtjänstdiplom här

Beslut om tilldelning fattas av det organ eller den person till vilket distriktsförbundsstyrelsen delegerat beslutanderätten.

Utdelning: Förtjänstdiplomet kan utdelas av förbundsrepresentant.

Förtjänsttecken i silver

Kriterier: Förtjänsttecken i silver får tilldelas person som tidigare erhållit förtjänstdiplom och som genomfört ett förtjänstfullt ideellt arbete i förbundsorganisation under minst 10 år eller utfört ideellt föreningsarbete under minst 15 år.

Förtjänsttecken i silver tilldelas om den föreslagne har minst 15 respektive 20 års ideellt arbete i förbund eller förening utan att förtjänstdiplom erhållits. I sådant fall tilldelas både förtjänstdiplom och förtjänsttecken i silver.

Ansökan kan göras av styrelseledamot, handläggaren av utmärkelser, SDF, föreningsstyrelse, eller av förbundets chefstjänsteman. Ansökan skall inlämnas senast 60 dagar före beräknad utdelningsdag.

Ansök om förtjänsttecken här

Beslut om tilldelning fattas av det organ eller den person till vilket distriktsförbundsstyrelsen delegerat beslutanderätten.

Utdelning: Förtjänsttecknet ska delas ut av förbundsrepresentant.

Förtjänsttecken i guld

Kriterier: Förtjänsttecken i guld får tilldelas person som tidigare erhållit förtjänstdiplom och förtjänsttecken i silver och som genomfört ett förtjänstfullt ideellt arbete i förbundsorganisation under minst 20 år eller utfört ideellt föreningsarbete under minst 25 år.

Förtjänsttecken i guld tilldelas om den föreslagne har minst 25 respektive 30 års ideellt arbete i förbund eller förening utan att förtjänstdiplom erhållits. I sådant fall tilldelas både förtjänstdiplom, förtjänsttecken i silver och förtjänsttecken i guld.

Förtjänsttecknet i guld är distriktets högsta utmärkelse och ligger till grund för att kunna söka RF:s högsta utmärkelse.

Ansökan kan göras av styrelseledamot, handläggaren av utmärkelser, SDF, föreningsstyrelse, eller av förbundets chefstjänsteman. Ansökan skall inlämnas senast 60 dagar före beräknad utdelningsdag.

Ansök om förtjänsttecken här

Beslut om tilldelning fattas av det organ eller den person till vilket distriktsförbundsstyrelsen delegerat beslutanderätten.

Utdelning: Förtjänsttecknet ska delas ut av förbundsrepresentant.

Bordstandaret

Kriterier: Bordsstandaret får tilldelas person, som nedlagt ett mångårigt förtjänstfullt arbete.

Till SDF eller förening får bordsstandaret utdelas i samband med 50-årsjubileum.

Om särskilda skäl föreligger får bordsstandaret utdelas vid annat tillfälle samt användas vid extern representation.

Ansökan: Det går inte att ansöka om bordsstandar.

Beslut om tilldelning fattas av styrelsen, eller det organ eller den person till vilket Distriktsstyrelsen delegerat beslutanderätten.

Utdelning sker av förbundsrepresentant i samband med uppvaktning eller annan representation.

Stora Ledarmärket

Stora Ledarmärket kan tilldelas idrottsledare, som enligt särskilda bestämmelser uppnått stipulerade 75 poäng. Märket kan delas ut oavsett om mottagaren tidigare inte fått någon av förbundets utmärkelser.

Bestämmelser för RF-SISU Norrbottens Stora Ledarmärke (pdf) Pdf, 186 kB.

Ansök om Stora Ledarmärket här

Bilaga till ansökan (pdf). Pdf, 62 kB. Fyll i och skicka bilagan till norrbotten@rfsisu.se

Sidan publicerades: 17 november 2022

Kontakt

Elisabeth Lindström

Administratör

070-686 84 75

Folkbildningsadministration
LOK-stöd
Stipendier och utmärkelser