Material för nedladdning

Sidan uppdaterades: 23 april 2024

I RF-SISU Norrbottens dokumentbank finns policydokument, riktlinjer, blanketter, marknadsföringsmaterial och mycket annat som du kan ladda hem.

Policydokument

Integritetspolicy RF-SISU Norrbotten Pdf, 216 kB.

Rapporter

Samhällsomvandling på ungas villkor - med idrottsrörelse, näringsliv och offentlig sektor på samma lag (mars 2024) Pdf, 2 MB.

Två år med corona (mars 2022) Pdf, 448 kB.

Coronaåret och idrottsrörelsen i Norrbotten (maj 2021) Pdf, 535 kB.

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse RF-SISU Norrbotten 2023 Pdf, 7 MB.
Verksamhetsberättelse RF-SISU Norrbotten 2022 Pdf, 9 MB.
Verksamhetsberättelse RF-SISU Norrbotten 2021 Pdf, 6 MB.
Verksamhetsberättelse RF-SISU Norrbotten 2020 Pdf, 8 MB.

Verksamhetsberättelse Norrbottens Idrottsförbund 2019 Pdf, 6 MB.
Verksamhetsberättelse SISU Idrottsutbildarna 2019 Pdf, 5 MB.

Verksamhetsberättelse Norrbottens Idrottsförbund 2018 Pdf, 5 MB.
Verksamhetsberättelse SISU Idrottsutbildarna 2018 Pdf, 4 MB.

Blanketter

Redovisning av folkbildningsverksamhet

Redovisningsblankett för lärgrupper (word) Word, 142 kB.

Redovisningsblankett föreläsningar och kulturarrangemang (word) Word, 182 kB.

Affischer

Här idrottar vi jämställt (pdf) Pdf, 50 kB. Skriv ut i A3-format.
Här pågår barnidrott (pdf) Pdf, 48 kB. Skriv ut i A3-format
Här pågår barnidrott, engelsk version (pdf) Pdf, 52 kB. Skriv ut i A3-format
Här tävlar barn (pdf) Pdf, 4 MB. Skriv ut i A3-format

Inbjudningar till utbildningar och mötesplatser

Länk till sida med inbjudningar i pdf-format

Infomaterial på olika språk

I foldern "Idrott - en bra start i livet" förklarar vi hur idrotten i Sverige fungerar och hur du gör för att bli medlem i en idrottsförening. Finns på svenska, lätt svenska, finska, bosniska, arabiska (MSD), spanska, engelska, persiska (dari) tigrinja, kurdiska (sorani), albanska och somaliska.

Idrott - en bra start i livet Pdf, 3 MB.

Nyhetsbrev

RF-SISU Norrbotten ger ut ett nyhetsbrev som riktar sig till dig som är engagerad i en idrottsförening eller ett SDF med verksamhet i Norrbotten. Nyhetsbrevet ges ut cirka 10 gånger per år.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Länk till sida där du hittar tidigare utskickade nyhetsbrev

Logotyp RF-SISU Norrbotten

Så här gör du om du vill använda vår logotype

RF-SISU Norrbottens logotyp finns i flera olika varianter och här hittar du de vanligaste för nedladdning. Det är inte tillåtet att ändra logotypens proportioner, färg eller på annat sätt modifiera dem. Om du har frågor om logotypen eller vår grafiska profil ska du kontakta vår kommunikatör. Detsamma gäller om du behöver logotypen i annat fil-format eller färgrymd. Vi vill också att du meddelar oss innan du använder vår logotyp.

För skärmar, film och användning i Officepaketet (png-format)

Klicka på länken, högerklicka sedan på bilden och välj "spara bild som" för att spara ned png-filen på din dator.

RF-SISU Norrbotten vertical_color_positiv__rgb_png

Sidan publicerades: 8 december 2022