Projektstöd IF: Återstart

Sidan uppdaterades: 10 augusti 2023

Med återstartsstödet vill vi ge föreningarna möjlighet att göra extra insatser för att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar. Coronapandemin har lett till att många barn och unga, ledare och andra eldsjälar har lämnat idrotten och att engagemanget i föreningarna har minskat.

Vad kan föreningen söka stöd till?

Stödet ska gå till insatser i föreningarna som mildrar coronapandemins effekter och bidrar till en återstart där verksamheten kan växa sig stark igen.

1. Stöd till folkbildning och utbildning

För att möjliggöra folkbildnings- och utbildningsverksamhet i föreningen, med särskilt fokus på ledarskap, inkludering och föreningsdemokrati.

2. Stöd till föreningsdemokrati

För insatser som stärker de demokratiska processerna i föreningen. Det kan exempelvis handla om att öka deltagandet i årsmöten, utveckla interna arbetsprocesser och öka medlemmarnas delaktighet.

3. Stöd till idrottsföreningar i idrottssvaga områden

För insatser som syftar till att inkludera invånare i områden där föreningsidrotten är svagt etablerad eller har särskilda utmaningar.

Det är enkelt att ansöka

Ansökan görs löpande och sker i dialog med din förenings idrottskonsulent på RF-SISU Norrbotten.

Kontakta våra idrottskonsulenter

Hur mycket kan vi söka?

Stödet är max 10 000 kr per förening. En enklare återrapport för satsningen kommer att behöva göras.

Sidan publicerades: 21 november 2022

Kontakt

Daniel Nilsson

Idrottskonsulent

070-350 75 29

Ekonomiska stöd
Anläggningsfrågor
Föräldraledig till 31 december 2023

Alla idrottsföreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med. Vi ger er kraft att utvecklas.

Vi tipsar om

Kontakta din förenings specialidrottsförbund för information om eventuella möjligheter att söka återstartsstöd kopplat till coronapandemin.