Projektstöd IF: Anläggning

Sidan uppdaterades: 20 juni 2024

Vi på RF-SISU Norrbotten vill att det ska finnas ett rikt utbud av idrottsanläggningar och idrottsmiljöer som är tillgängliga och välkomnande för alla i samhället. För att bidra till det och att skapa nya och bättre aktivitetsytor och idrottsmiljöer för barn och ungdomar finns Riksidrottsförbundets stöd till anläggningar och idrottsmiljöer.

Vad menas med anläggningar och idrottsmiljöer?

Anläggningar och idrottsmiljöer är ytor och platser där det pågår träning och tävling. Det kan vara den lokala idrottsplatsen, idrottshallen, idrottslokalen, ridhuset eller simhallen. Men det kan också vara mark, väg, luft eller vatten – beroende på vilken idrott och verksamhet det är. Tillgång till anläggningar och idrottsmiljöer är en avgörande faktor för att vi ska kunna bedriva idrottslig verksamhet.

RF:s stöd till anläggningar och idrottsmiljöer

Det här går att söka för

Ett av Riksidrottsförbundets prioriterade områden är att öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer. Därför avsätts årligen medel till ett anläggnings- och idrottsmiljöstöd. Det finns flera olika stöd att söka inom anläggningsstödet.

  • Stöd till nya aktivitetsytor, mindre projekt (upp till 400 000 kr i stöd)*
  • Stöd till nya aktivitetsytor, större projekt (över 400 000 kr i stöd)*
  • Stöd till nyutveckling anläggning
  • Stöd till energi- och miljöprojekt*
  • Stöd till renoveringsprojekt*
  • Stöd till säkerhetsprojekt*
  • Stöd till utrustning för parasport

På Riksidrottsförbundets webbplats finns detaljerad info om stöden.

*Budgetpost för oförutsedda utgifter och fördyringar i Norrbotten
Som ett komplement till Riksidrottsförbundets riktlinjer för anläggningsstödet har RF-SISU Norrbotten infört en förändring under en begränsad tid:

Då råvaru-, transport- och materialkostnader samt andra inflationsdrivna kostnader för närvarande varierar kraftigt över tid kan det innebära svårigheter att planera ekonomin för anläggningsprojektet. Därför godkänner RF-SISU Norrbotten en budgetpost på maximalt 10 % av totalkostnaden för oförutsedda utgifter eller fördyringar. Det innebär dock enbart fördyringar eller ökade utgifter inom ramen för redan budgeterade poster och kan inte nyttjas för nya poster. Ett projekt kan inte heller gå i vinst så vid slutgiltig utbetalning (25% av beviljat stöd) kommer denna post att korrigeras utifrån faktiska kostnader för projektet.

Ansökan

Ansökan görs i IdrottOnline, under fliken idrottsmedel, senast den 16 februari, 17 maj och 27 september. Ansökningstiden gäller för samtliga stöd förutom stödet till nyutveckling av anläggning där sista ansökningsdag är den 31 oktober 2024.

Frågor

RF:s stöd till anläggningar och idrottsmiljöer handläggs av RF-SISU Norrbotten.

Kontakta vår handläggare.

Sidan publicerades: 23 november 2022

Kontakt

Daniel Nilsson

Idrottskonsulent

070-350 75 29

Ekonomiska stöd
Anläggningsfrågor

Stöd till utrustning för parasport

För att öka tillgängligheten för barn och unga med funktionsnedsättning finns ett stöd till utrustning för parasport.