LOK-stöd till föreningsdriven barn- och ungdomsidrott

Sidan uppdaterades: 23 april 2024

LOK-stöd kan sökas av idrottsföreningar som bedriver ledarledd verksamhet för deltagare i åldern 7-25 år. För personer med funktionsnedsättning finns ingen övre åldergräns för stödet. Ansökan görs två gånger per år i IdrottOnline.

Förkortningen LOK står för lokalt aktivitetsstöd. Det är ett statligt stöd som hanteras av Riksidrottsförbundet (RF) och är till för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott.

Ansökan om LOK-stöd görs i IdrottOnline

För att ansöka måste föreningen vara ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör Riksidrottsförbundet. Ansökan görs på föreningens IdrottOnline-sida. Det är föreningens ordförande, kassör och/eller LOK-stödsansvarig firmatecknare som kan skicka in ansökan. Personen måste finnas upplagd i medlemsregistret på föreningens IdrottOnline-sida med rollen ordförande, kassör eller LOK-stödsansvarig.

Ansökningsdatum

Ansökan för våren görs senast 25 augusti
Ansökan för hösten görs senast 25 februari

Var noga med att skicka in ansökningen i tid. Om ansökningen kommer in för sent görs ett avdrag, alternativt avslås ansökan helt.

Närvaroregistrerar ni i ett externt system och har aktiverat inläsning till IdrottOnline så måste aktiviteterna vara registrerade i det externa systemet i god tid före sista ansökningsdagen. Kolla med er systemleverantör vilket datum som gäller för just er.

LOK-stödet förändrades 1 juli 2023

Den 1 juli 2023 infördes nya LOK-stödsregler. Förändringarna berör endast beräkningsmodellen, när registrerade aktiviteter ska förvandlas till kronor och ören. Det påverkar inte föreningarnas rapportering.

Förändringarna i LOK-stödet möjliggör för kortare tid per aktivitet, mer spontan medverkan och möjlighet till fler deltagare. Förhoppningen är att förändringarna ska leda till att fler barn och unga engageras och stannar kvar inom idrottsrörelsen.

Läs om förändringarna i LOK-stödet på Riksidrottsförbundets webbplats.

Allt om LOK-stödet på RF:s webbplats

På Riksidrottsförbundets webbplats finns samlad information om LOK-stödet- Du hittar LOK-stödsregler, mer information om ansökningsförfarandet, statistik och telefonnummer till LOK-stödssupporten.

Kommunalt LOK-stöd

I vissa kommuner finns även möjlighet att ansöka om kommunalt LOK-stöd. Reglerna avviker ibland från det statliga LOK-stödets, bland annat när det gäller ålder, ansökningstid och ansökningsförfarande. Kontakta din kommun för mer information.

Sidan publicerades: 23 november 2022

Kontakt

Elisabeth Lindström

Administratör

070-686 84 75

Folkbildningsadministration
LOK-stöd
Stipendier och utmärkelser

Statistik LOK-stöd 2022

Totalt utbetalat LOK-stöd i Norrbotten

12,7 miljoner kr

Antal LOK-stödsföreningar:
312

Antal sammankomster:
126 000

Antal deltagartillfällen:
1,3 miljoner

Statistik LOK-stöd per område

Riksidrottsförbundet tar årligen fram statistik om barn och ungdomars deltagande i föreningsidrottens verksamhet utifrån var i landet de bor.