LOK-stöd till föreningsdriven barn- och ungdomsidrott

Sidan uppdaterades: 30 januari 2023

LOK-stöd kan sökas av idrottsföreningar som bedriver ledarledd verksamhet för deltagare i åldern 7-25 år. För personer med funktionsnedsättning finns ingen övre åldergräns för stödet. Ansökan görs två gånger per år i IdrottOnline.

Förkortningen LOK står för lokalt aktivitetsstöd. Det är ett statligt stöd som hanteras av Riksidrottsförbundet (RF) och är till för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott.

LOK-stödet förändrades 1 januari 2022

Förändringarna i LOK-stödet berör endast beräkningsmodellen, när registrerade aktiviteter ska förvandlas till kronor och ören. Det påverkar inte föreningarnas rapportering.

Riksidrottsstyrelsens förhoppning är att förändringarna ska leda till att fler barn och unga engageras och stannar kvar inom idrottsrörelsen och att stödet därmed på ett bättre sätt bidrar till att nå målen i Strategi 2025. Som förening tjänar man mer på att engagera fler och nya barn och ungdomar, snarare än att engagera de redan aktiva barnen mer.

Mer info den nya beräkningsmodellen innebär på RF:s webbplats.

Ansökan om LOK-stöd görs i IdrottOnline

För att ansöka måste föreningen vara ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör Riksidrottsförbundet. Ansökan görs på föreningens IdrottOnline-sida. Det är föreningens ordförande, kassör och/eller LOK-stödsansvarig firmatecknare som kan skicka in ansökan. Personen måste finnas upplagd i medlemsregistret på föreningens IdrottOnline-sida med rollen ordförande, kassör eller LOK-stödsansvarig.

Ansökningsdatum

Ansökan för våren görs senast 25 augusti
Ansökan för hösten görs senast 25 februari

Var noga med att skicka in ansökningen i tid. Om ansökningen kommer in för sent görs ett avdrag, alternativt avslås ansökan helt.

Allt om LOK-stödet på RF:s webbplats

På Riksidrottsförbundets webbplats finns samlad information om LOK-stödet- Du hittar LOK-stödsregler, mer information om ansökningsförfarandet, statistik och telefonnummer till LOK-stödssupporten.

Kommunalt LOK-stöd

I vissa kommuner finns även möjlighet att ansöka om kommunalt LOK-stöd. Reglerna avviker ibland från det statliga LOK-stödets, bland annat när det gäller ålder, ansökningstid och ansökningsförfarande. Kontakta din kommun för mer information.

Sidan publicerades: 23 november 2022

Kontakt

Elisabeth Lindström

Administratör

070-686 84 75

Folkbildningsadministration
LOK-stöd
Stipendier och utmärkelser

STATISTIK LOK-STÖD 2021

Totalt utbetalat LOK-stöd i Norrbotten

10,8 miljoner kr

Antal LOK-stödsföreningar:
303

Antal sammankomster:
110 600

Antal deltagartillfällen:
1,14 miljoner