Idrottens sociala fond för barn på flykt

Sidan uppdaterades: 6 februari 2023

I samarbetet med Sparbanken Nord kan idrottsföreningar i Norrbotten söka medel för att stötta flyktingbarns idrottande.

Föreningar kan ansöka om deltagar- och medlemsavgifter eller stöd till individuell utrustning, maximalt 2 000 kr per barn och 10 000 kr per förening. Ansökan avser barn och unga mellan 0-17 år som har flytt från sitt land och är nya i Sverige.

Ansökan

Ansökan om stöd ur Idrottens Sociala fond här.

Under 2023 kommer ansökningarna behandlas i maj och oktober.

Ansökan måste vara inne senast 15 maj.
Ansökan måste vara inne senast 15 oktober.

Tips - stöd för att skapa verksamhet för barn på flykt

Det finns också möjlighet att söka medel inom ramen för Projektstöd IF: Barn- och ungdomsidrott för att skapa verksamhet för barn på flykt.

Läs mer om Projektstöd IF: Barn och ungdomsidrott.

Sidan publicerades: 18 november 2022

Kontakt

Pernilla Jonsson

Idrottskonsulent

070-686 80 57

Folkbildning och föreningsutveckling
Sakkunnig inkludering
Placeringsort Boden