Idrottsforum 16-17 februari 2024

Sidan uppdaterades: 19 februari 2024

Vi välkomnar dig som är engagerad i en idrottsförening, du som är politiker eller tjänsteperson i kommun eller region, företagare eller du som är allmänt intresserad av idrott att delta på årets Idrottsforum!

Du kan se fram emot intressanta och lärorika föreläsningar och en möjlighet att nätverka med andra föreningar, beslutsfattare, näringslivsrepresentanter samt inbjudna gäster.

Anmälan till Idrottsforum görs här senast den 14 februari 2024.

Programmet uppdateras löpande

Program fredag 16 februari

Plats: Gamla Teatern

Tid: Se program nedan. Du kan anmäla dig till ett eller flera pass. Vi bjuder på fika och lunch

Idrottens betydelse i samhället – Att investera i idrott
Kl.12.00-13.30
(inklusive lunch som vi bjuder på)

Att idrotten är en viktig del av samhället kan många skriva under på. Att delta i idrottsaktiviteter och vara en del av och engagerad i en förening skapar många mervärden för både den fysiska och psykiska hälsan. Detta kan bidra till den generella folkhälsan och en god livskvalitet i en kommun och region. Båda dessa är viktiga delar i att skapa tillväxt och utveckling och en attraktiv miljö för både invånare, inflyttare och besökare. Hur och på vilket sätt kan investeringar i idrott bidra till ett gott samhälle? Vi har bjudit in ett antal gäster som ger sin syn på idrottens betydelse och hur en investering kan bidra till positiva effekter och ett hållbart föreningsliv.
Anna Iwarsson, ordförande Riksidrottsförbundet
Bo Andersson, Sportchef i Djurgårdens IF, aktuell med boken ”blodröda” siffror. Vunnit flera titlar och vänt stora underskott till stora överskott. Stark förgrundsfigur för idrotten i samhället.
Svante Elfving, Medgrundare av Brummer & Partners
Grundare av Sverige United som är en stiftelse som stödjer föreningslivet.
Tidigare ledamot i Elfsborgs IF styrelse och stor del av Elfsborgs framgångar på 00-talet.
Henrik Berggren, Verkställande direktör Djurgårdens IF. Jobbar med Sveriges största Skol IF verksamhet – som Djurgårdens IF bedriver. Styrelseledamot Svensk Elitfotboll.
Anna Ottosson Blixth, Distriktsidrottschef RF-SISU Jämtland Härjedalen, tidigare OS-medaljör som gjort resan från den lokala föreningen till världseliten.

Elitidrott som motor i destinationsutveckling
Kl. 13.45-14.45

Hur kan elitidrott vara en motor i destinationsutveckling? Destination Östersund bjuder in till en föreläsning för att berätta mer om hur elitidrotten är en del av att driva en destinations utveckling. Föreläsningen hålls av Calle Hedman, Centrumutvecklare på Destination Östersund med erfarenhet av att ha jobbat med flertalet stora evenemang i länet. Calle har också med sig Bosse Svensson, tidigare KSO Östersunds Kommun och numera Ordförande i Östersund Basket som bidrar med sina erfarenheter och perspektiv.

Öppet mingel - kom och prata idrott Kl.15.00-16.00

Välkommen till Gamla Teatern för att mingla och samtala om idrott med Bo Andersson, Sportchef i Djurgårdens IF, Henrik Berggren, Verkställande direktör Djurgårdens IF, Svante Elfving, Grundare av Sverige United som är en stiftelse som stödjer föreningslivet.
Vi på RF-SISU J-H och representanter från Jämtland/Härjedalens Fotbollförbund finns också på plats och kan berätta hur vi kan stödja idrottsrörelsen på olika sätt och hur vi samverkar och kan bidra med kunskap till andra aktörer inom idrottsfrågor. Vi bjuder på fika!

Hur får vi fler barn att vara fysiskt aktiva – hur når vi alla barn?
Kl.16.30-18.00

Vi vet att många barn och unga idag inte får möjlighet till tillräckligt med fysisk aktivitet. Vi vet också att många barn inte har möjlighet att utöva en idrott eller vara en del av den gemenskap idrotten kan bidra med. Vi vill under denna stund belysa vikten av att sänka trösklar för idrottande, synliggöra arenor där fler barn kan fångas upp samt visa på goda exempel där det funkar. Detta pass vänder sig till dig som jobbar eller är politiskt aktiv i en kommun, dig som är företagare och vill veta hur du kan stötta fler barn att bli fysiskt aktiv och dig som är engagerad i en förening och vill inspireras av hur ni kan samverka med andra aktörer och nå fler barn och unga till er idrott och förening. För att bidra med sina erfarenheter och kunskaper har vi bjudit in några gäster.

Henrik Berggren, Verkställande direktör Djurgårdens IF. Jobbar med Sveriges största Skol IF verksamhet – som Djurgårdens IF bedriver.

Jan Magnusson - Myrvikens Skol-IF. Jan är vuxenstöd till Skol-IF och en eldsjäl som utvecklat verksamheten och varit framgångsrik i att skapa god utveckling i bygden med hjälp av detta. Jan har sett till att både padelbana och pumptrack byggts och finns tillgängliga för alla i bygden att nyttja.

Wictor Fjellström - Verksamhetschef RF-SISU Jämtland-Härjedalen, övergripande ansvarig för Rörelsesatsning i skolan.

Program lördag 17 februari

Plats: Verket, Östersund

Tid: Se program nedan. Du kan anmäla dig till ett eller flera pass. Vi bjuder på fika och lunch.

Unga ledare

Vi bjuder in till en heldag för dig som är ung ledare i en idrottsförening i länet. Under dagen kommer ni få prova på aktiviteter tillsammans, nätverka och utbyta erfarenheter med varandra samt träffa framgångsrika profiler inom ledarskap och idrott. Du som kan anmäla dig till detta pass är mellan 13-25 år och är aktiva ledare i en förening. Se separat program för Unga ledare här.

Paraidrott – hur gör vi bäst verkstad Kl.10.00-12.00

För föreningar som har eller avser starta verksamhet för paraidrott bjuder vi in till denna workshop med syfte att sprida kunskap om, dela erfarenheter och inspireras av hur man som förening kan erbjuda och utveckla verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Passet genomförs i samverkan med Parasport Jämtland-Härjedalen. Vi kommer ha framgångsexempel på plats som berättar om sina erfarenheter.
Program:
- Mats Jonasson – Parasport Jämtland Härjedalen, välkomnar och inleder
- Victoria Winberg – Happy Hoops Basket, framgångsfaktorer och utmaningar
Fika
-Sandra Reppe – Om att vara para-idrottare
-Leif Danielsson – Projekt: Arena Para-idrott, erfarenheter och tips för bra verkstad
Tid för frågor och diskussioner

Lunch kl.12.00-13.00

Idrott och näringsliv – hur skapar man ett lyckat samarbete mellan förening och företag/sponsor
Kl.13.00-14.00

Många föreningars har samarbeten med företag och sponsorer som stödjer föreningens verksamhet. Detta pass vänder sig till dig som vill lära dig mer om hur ni som förening eller ni som företag kan samarbeta på nya sätt och vad många företag idag förväntar sig för effekter av ett samarbete. Vi har bjudit in några gäster som aktivt jobbar med denna fråga i sina roller och som bidrar med sina kunskaper och kan inspirera med nya tankar och idéer.
Anna-Karin Lindeberg, Länsförsäkringar Jämtland
Svante Elfving, Medgrundare av Brummer & Partners. Grundare av Sverige United (stiftelse som stödjer föreningslivet) Tidigare ledamot i Elfsborgs IF styrelse och stor del av Elfsborgs framgångar på 00-talet.

 

Idrottsforumen genomförs i samarbete med:

Sidan publicerades: 19 februari 2024