Idrottens dag

Sidan uppdaterades: 27 januari 2023

Idrottens dag äger rum varje år i början av hösten, där tusentals barn får vara i rörelse, idrotta och testa på sporter med koppling till Rörelsesatsning i skolan. Samverkansskolor eller enskilda skolor genomför dagen på egen hand eller med stöd ifrån oss och eventuellt lokala idrottsföreningar

Liksom i fjol har vi ett ökat fokus på de minst aktiva barnen. Idrottens dag ska inspirera till rörelse lyfta upp frågan om fysisk aktivitet på agendan. Därför vill vi att så många barn som möjligt, under samma dag, ska delta i minst 120 minuters fysisk aktivitet.

Tillsammans står vi upp för alla barns rätt till idrott och hälsa! Det är en kul möjlighet att tillsammans med skolor över hela Europa visa att ni uppmuntrar till lek, rörelse och idrott samt alla positiva effekter det för med sig på både skolresultat och hälsa.

Satsningen är en del av European School Sports Day, som genomförs tillsammans med skolbarn över hela Europa, och EU:s satsning European Week of Sport. 28 EU-länder är med och aktiverar sig.

Vi vet att rörelse är bra för barns välmående, skolresultat och hälsa, samtidigt visarforskning att barn och unga rör sig alldeles för lite. I dag når bara 44 % av pojkarna och 22 % av flickorna den rekommenderade nivån av 60 minuters fysisk aktivitet om dagen. Det vill idrottsrörelsen, med skolans hjälp, förändra.


Utvärdering från förra året

2021 arrangeras Idrottens dag fredag 24/9 i samband med European School Sport Day. Totalt genomförde 21 skolor officiellt Idrottens dag, varav av några vid ett annat datum.
11 idrottsföreningar närvarade totalt runt om i länet där minst en grundskola i varje kommun deltog. En klar majoritet av överenskommelseskolor inom Rörelsesatsningen deltog, vilket var ett av målen. Här såg vi en tydlig ökning bland alla parter – förening, skolor och elever med hela 3000 uppskattningsvis.

Sidan publicerades: 31 oktober 2022

Kontakt

Dan Jönsson

Idrottskonsulent

0730-46 49 20