Om RF-SISU Jämtland-Härjedalen

Sidan uppdaterades: 3 oktober 2023

RF-SISU Jämtland-Härjedalen är en av Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas 19 regionala organisationer. Vårt uppdrag är att stödja, leda, företräda, utveckla, bilda och utbilda idrottsföreningar och specialdistriktsförbund.

RF-SISU Jämtland-Härjedalen arbete leds av en distriktsstyrelse som väljs på den årliga distriktsstämman.

Du hittar vårt kansli på Köpmangatan 22 i Östersund, men i vårt arbete är mötet med distriktets föreningar och specialdistriktsförbund det absolut viktigaste och våra idrottskonsulenter finns ofta ute i föreningens verksamheter.

Här hittar du kontaktuppgifter till våra medarbetare

Till RF-SISU Jämtland-Härjedalens uppgifter hör att:

· vara idrottsrörelsens studieförbund och utbildningsorganisation.
· stimulera lärande.
· främja, utveckla och samordna idrottsverksamheten.
· ta tillvara idrottens intressen och se till att idrottens roll i samhället utvecklas.
· arbeta med idrottsservice, intressepolitik och idrottsutveckling.
· fördela vissa anslag till idrottsrörelsen.
· verka för att bevara det idrottshistoriska arvet.
· stärka engagemanget och utveckla idrottsverksamheten.

RF-SISU Jämtland-Härjedalen arbetar utifrån Idrotten Vill och Strategi 2025

Idrotten Vill är idrottsrörelsens övergripande idéprogram som ska levandegöra stadgarna och inspirera föreningar och förbund att ha en verksamhet som bygger på idrottens värdegrund. glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med samt rent spel.

Strategi 2025 är idrottsrörelsens gemensamma förändringsarbete som syftar till att alla oavsett ålder och ambitionsnivå har möjlighet att idrotta i förening under hela livet. Utvecklingen kännetecknas av: så många som möjligt, så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt.

Sidan publicerades: 27 oktober 2022