Förtjänsttecken/utmärkelsen

Sidan uppdaterades: 27 januari 2023

Ingress

RF-SISU Jämtland-Härjedalen Förtjänsttecken/utmärkelse

Är det någon i din förening som har förtjänstfullt arbetet inom distriktets idrott 10, 15 eller 25 år sök RF-SISU Jämtland-Härjedalens förtjänsttecken. Ta chansen och uppmärksamma dessa personer i samband med något jubileum, årsmöte m.m.

Firar din förening 25, 50, 75 el 100 år, ansök om ett jubileumsutmärkelse från
RF-SISU Jämtland-Härjedalen.

Ansökningsblankett och stipulationer för utmärkelsen/förtjänsttecken här.

Riksidrottsförbundets förtjänsttecken

Förtjänsttecknet är den högsta utmärkelse som delas ut inom svensk idrott. Det instiftades år 1910 och fanns från början i både guld och silver men sedan 1911 har det endast funnits i guld. Mottagare föreslås av specialidrottsförbund (SF) eller distriktsförbund (DF) och utses av riksidrottsstyrelsen. 100 personer tilldelas förtjänsttecknet som utdelas vartannat år i samband med Riksidrottsmötet.

Läs mer om Riksidrottsförbundets förtjänsttecken.

Årets Idrottsprestation

RF-SISU Jämtland-Härjedalen och Sportjournalistklubben i Jämtland utser årligen tillsammans Årets Idrottsprestationer. Årets Idrottsprestationer utdelas till en individuell utövare "Årets idrottare" och ett lag "Årets idrottslag".

Se hela listan här på mottagare.

Sidan publicerades: 26 oktober 2022