Förståelse för NPF inom idrotten: En väg mot inkludering

Med ökad kunskap kan vi skapa en inkluderande idrottsmiljö för alla. Det var budskapet när Cecilia Wahlgren föreläste för idrottsföreningarna i Jämtland-Härjedalen om Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och idrott.

Sidan uppdaterades: 18 juni 2024

I mitten av maj bjöd RF-SISU Jämtland-Härjedalen tillsammans med Duveds IF, in till en inspirerande föreläsning med Cecilia Wahlgren i ämnet NPF och idrott. En föreläsning som belyste vikten av förståelse, samarbete och inkludering inom idrotten för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Cecilia delade även med sig av metoder kring hur idrottsföreningar kan arbeta för att bli mer inkluderande för aktiva med NPF. Ett ämne som lockade många deltagare – både fysiskt och digitalt.

Cecilia Wahlgren är i grunden socionom med lång ledarerfarenhet. Hon har vidareutbildat sig inom idrottspsykologi, folkhälsovetenskap och prestationspsykologi och har nu specialiserat sig på idrott kopplat till NPF. Hon är själv idrottare som utövat flertalet olika sporter som amerikansk fotboll, kampsport, klättring och är idag fortfarande aktiv tävlingsryttare.

Kunskap och samarbete är nyckeln

Cecilia lyfter fram att kunskapen om NPF inom idrottsföreningar varierar stort, men att intresset för att lära sig mer ökar. "Det blir bättre och bättre. Fler söker kunskap, vilket märks på att jag efterfrågas alltmer till att föreläsa och utbilda, både av förbund och föreningar," säger hon.

Ett återkommande tema när det gäller NPF kopplat till idrott är vikten av samarbete. Samarbete mellan tränare, föräldrar och aktiva är avgörande för att skapa en hållbar idrottsmiljö. "Man måste jobba tillsammans för att det ska bli hållbart i längden. Det missas ofta, men det är något jag fokuserar mycket på att prata om," betonar hon.

Fördomar och utmaningar

Cecilia berättar att det finns fördomar och okunskap kring NPF i idrottsmiljöer. "Den största fördomen är väl att man inte behöver någon kunskap om NPF. Man tänker att vi har fixat det här i alla år och det kommer vi fortsätta göra. Att man kanske inte riktigt vill anpassa sin verksamhet efter personer med NPF; inte av illvilja utan för att man tänker att det kanske inte är ett behov så att säga," menar hon. En undersökning som Cecilia genomfört, i nuläget bestående av ca 150 respondenter, visar att 30% av de aktiva tycker att det fungerar bra i idrotten, medan 70 % av tränarna tycker att det fungerar bra; vilket visar på en tydlig diskrepans. ”Undersökningen är på intet sätt vetenskaplig, men det är ändå en fingervisning som visar att det finns en skillnad i uppfattning mellan aktiva och tränare om hur väl idrotten fungerar för personer med NPF och som pekar på ett behov av ökad dialog, förståelse och samarbete”, säger Cecilia.

Konkreta tips för föreningar

För att förbättra inkluderingen rekommenderar Cecilia att föreningarna ska “visa förståelse för varandra. Gå inte i försvar. Sök kunskap och sök samarbete. Det är jättebra om föräldrar vågar berätta att deras barn har NPF, för det blir mycket lättare för tränarna då", råder hon. Detta är särskilt viktigt för att skapa en inkluderande miljö där idrottare med NPF kan känna sig välkomna och vilja fortsätta sin idrottskarriär.

Hon framhåller också vikten av att acceptera olikheter och att våga utmana sina egna tankar kring vad det innebär att vara delaktig i en grupp. "Det kan vara bra att tänka på att alla inte alltid vill vara med i en grupp eller delta i alla aktiviteter efter träningen och det ska man inte behöva känna sig utanför för," säger Cecilia.

Framtidens idrott

Cecilia avslutade med att betona vikten av att skapa en känsla av sammanhang, KASAM, inom idrotten för att alla ska känna sig inkluderade och vilja delta. "Har vi skapat en känsla av sammanhang kommer det flyta på att alla vill vara med och att vi inte kommer stöta på så många hinder." Hon har själv utformat en egen variant av KASAM kopplat till idrott och NPF. En metod som fungerar som en checklista för att säkerställa att alla känner sig delaktiga och för att undvika hinder i idrottsutövandet.

Cecilia Wahlgrens arbete och engagemang för att öka förståelsen för NPF inom idrotten är ett viktigt steg mot en mer inkluderande och accepterande idrottskultur. ”Som samhälle måste vi acceptera att människor är olika och att det inte alltid går att se på utsidan. Om vi exempelvis ser till Parasporten. Har du bara en arm kan du inte idrotta på samma villkor som någon med två armar. Men du kan fortfarande idrotta. Det är precis samma för gruppen med NPF, även om det inte syns utanpå”, menar hon.

Samhället i stort behöver alltså anamma en mer accepterande syn på NPF där vi skapar en ökad förståelse för att människor är olika och att det inte alltid syns på utsidan. Genom att utmana egna förutfattade meningar och skapa en öppen dialog, kan idrottsföreningar leda vägen mot en mer inkluderande framtid inom idrotten där alla känner sig sedda och inkluderade.

Vill du veta mer om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) kan du läsa mer hos Riksförbundet Attention.

Är din förening i behov av stöttning i ämnet? Kontakta din idrottskonsulent för vägledning.

Sidan publicerades: 5 juni 2024