Vår faktureringsadress har ändrats

Vi har uppdaterat våra faktureringsadresser för PDF- och pappersfakturor.

Sidan uppdaterades: 16 augusti 2023

Vår föredragna metod för fakturering är elektroniska fakturor. För dig som leverantör innebär detta en snabbare och säkrare hantering av din faktura i våra system. Risken för att den hamnar fel minskar avsevärt.

Våra elektroniska adresser är:

Org.nr: 893200-2648

Elektronisk adress : SE-8932002648@pdf.scancloud.se


Du kan skicka oss fakturor i PDF- eller pappersformat till följande adresser:

Vårt företags information:

Namn:

RF SISU Jämtland Härjedalen

Organisationsnummer:

893200-2648

Adress för PDF-fakturor/email:

SE-8932002648@pdf.scancloud.se

Skanningsnummer:

SE-8932002648

Adress för fysiska fakturor:

AISE1801 Scancloud
SE-831 90 Östersund
(ange hela adressen inklusive skanningsnummer på fakturan, inte bara på kuvertet)


Instruktioner för att skicka

● Fakturaadresser ska finnas på fakturan för både pappers- och PDF-fakturor
● Skicka endast fakturor och tillhörande bilagor till skanning
● Använd endast svart/vitt tryck
● Använd inte häftklamrar

Fakturor i PDF-format kan skickas via e-post under följande förutsättningar
● Fakturan ska skickas som bilaga i mejlet
● En faktura per fil inklusive alla sidor och bilagor
● Flera fakturafiler kan skickas i ett e-postmeddelande. Alla filer måste ha
separata namn
● Den totala storleken på e-postmeddelandet får inte överstiga 10 Mb
● PDF-filerna måste vara autentiska PDF-dokument version 1.3 eller högre
● PDF-filer får inte skyddas med lösenord eller låsas på annat sätt
● Dokumentets storlek får inte vara större än 210 x 297 mm
● Filnamnet får inte innehålla andra tecken än a-z, A-Z, 0-9.
● Skannade dokument (till pdf) måste ha minst en upplösning på 300 DPI, vara
svarta färgutskrifter och skannas som Text/Lineart.

Mer information:
Företag: RF-SISU Jämtland-Härjedalen
Namn: Martin Johansson
E-post: martin.johansson@rfsisu.se
Telefon: 070-211 623 5
Vänliga hälsningar,
RF-SISU Jämtland-Härjedalen

Sidan publicerades: 1 juni 2023