Hur kan Tandsbyns FK få fler att vilja engagera sig?

Som många andra ideella idrottsföreningar önskar Tandsbyns FK att fler vill engagera sig i föreningsverksamheten. Vi på RF-SISU Jämtland-Härjedalen kan hjälpa din förening att hitta engagemanget som saknas.

Sidan uppdaterades: 13 mars 2023

I onsdags träffade RF-SISU Jämtland-Härjedalens idrottskonsulenter Sara Danielsson och Carina Modén Aronsson medlemmar i Tandsbyns Fotbollsklubb, för att diskutera hur de kan få fler att vilja engagera sig i föreningen. Ett vanligt problem hos föreningar är att man har för lite ideellt engagemang där få inom föreningen får bära stort ansvar. Tandsbyns FK jobbar för att det ska finnas fotbollsverksamhet i närområdet och vill utveckla föreningen och få den att växa och bli större.

Under kvällen diskuterades bland annat känslan av minskat engagemang och hur man skulle kunna vända det, samt vilka roller som föreningen är i störst behov av just nu. Medlemmarna i föreningen kom fram till att en anläggningsgrupp är brådskande att få in då det idag är roller som saknas. De upprättade även en handlingsplan innehållande hur man skulle kunna få personer att engagera sig ideellt i en anläggningsgrupp. Utöver det ska Tandsbyns FK även göra en satsning där de besöker skolor med hopp om att kunna locka fler barn och ungdomar till föreningen.

    • Det var en givande kväll med mycket bra diskussioner och ett stort engagemang för att fortsatt utveckla Tandsbyns FK, säger Sara och Carina.

    Är din förening i behov av utveckling på något sätt? Kontakta någon av våra idrottskonsulenter för att få mer information i hur din förening kan få stöd, hjälp eller utbildning, efter din förenings behov och önskningar.

    Sidan publicerades: 13 mars 2023