En typisk amerikansk sport i Jämtland, funkar det?

Ja varför inte? Det tror och hoppas styrelsen för Östersunds Baseboll och Softbollförening, WoolSox på.

Sidan uppdaterades: 19 januari 2023

Under söndagen 15/1 träffades Woolsox styrelse och RF-SISU´s idrottskonsulent Carina Modén Aronsson. Syftet var att diskutera föreningens framtid. Det är en förhållandevis liten sport i Sverige och för att kunna finnas till i Jämtland och locka både yngre och äldre medlemmar, så behöver man se både möjligheter och utmaningar, något RF-SISU gärna hjälper till med.

Största utmaningen är att hitta en plats i Östersund där man har en fullstor plan så att man kan praktisera sporten fullt ut. Det är lättare att anordna träningar om man har en fast plats att vara på och framför allt att kunna marknadsföra sig.

Men vilka kan då spela Baseboll och -eller Softboll? Det här är en sport som passar de flesta. Idrotten innehåller moment som att kasta, slå, fånga och springa. Till skillnad från t.ex. brännboll så är det också en stor del taktik i utövandet likt vissa dataspel. Man behöver inte vara bra på allt men man kanske tycker vissa saker är roligare än andra. Idrotten kännetecknas också av lagarbete och varm gemenskap.

Det finns en stor kärlek till baseboll och softboll som sport, men också ett engagemang hos styrelse och de aktiva som bedriver den i Östersund.

Woolsox träning 2021 Foto: RF--SISU Jämtland-Härjedalen

Är det någonting som ni vill göra i din förening eller i ditt lag? Kontakta någon av konsulenterna hos RF-SISU Jämtland-Härjedalen och boka en träff eller ta ett första snack och få information, vilka möjligheter som finns för stöd och utbildning.

Sidan publicerades: 19 januari 2023