Introduktionsutbildning för föreningsledare

Sidan uppdaterades: 11 augusti 2023

Som föreningsledare är du en del av en större helhet, den svenska idrottsrörelsen.

Idrottsrörelsen är en fantastisk arena som erbjuder ett stort utbud av olika idrotter som engagerar och motiverar många olika människor, unga som gamla, med olika bakgrund, drivkrafter, erfarenheter och kompetenser. Idrottens mål är att engagera så många som möjligt, så länge som möjligt, i så bra verksamhet som möjligt. Denna introduktionsutbildning vill ge dig en första inblick i vad det innebär att vara föreningsledare inom idrotten och hur du kan skapa förutsättningar för idrottens gemensamma mål, men framförallt inspirera dig till ett spännande och viktigt uppdrag.

Introduktionsutbildning för idrottens föreningsledare

En idrottsförening är demokrati, engagemang, visioner, aktivt idrottsutövande och administration.

Utbildningen Introduktionsutbildning för idrottens föreningsledare innehåller inspiration, information, konkreta verktyg och tips. Allt som behövs för att du ska kunna delta i skapandet av en levande förening med den aktivas bästa i fokus.

Introduktionsutbildningen kan du genomföra själv eller tillsammans med andra. Den passar alla oavsett vilken nivå, idrott eller åldrar som finns i just din förening

Ta gärna kontakt med RF-SISU Jämtland-Härjedalens Idrottskonsulenter om ni vill ha hjälp med planeringen.

Här hittar du Introduktionsutbildning för idrottens föreningsledare

Utbildningen är kostnadsfri.

Utbildningen är uppbyggd i fem kortare avsnitt. Hela utbildning tar cirka 2–3 timmar att genomföra. Den är uppbyggd så att du jobbar med ett avsnitt i taget. Vi rekommenderar att du jobbar med avsnitten i följande ordning:

· Föreningen och demokratin

· Föreningen och idén

· Föreningen och verksamheten

· Föreningen och engagemanget

· Förening och administrationen

Till varje avsnitt finns reflektionsfrågor som förenklar samtalet inom dig själv och med andra.

Att lära på webben

En utbildning på webben möjliggör ett lärande på dina villkor som kan ske när det bäst passar dig. Kombinationen av text, film och reflektionsfrågor ger en bra mix för det egna lärandet. Tänk på att avsätta tid för att genomföra reflektionsfrågorna till varje avsnitt. Att konkretisera dina egna tankar kopplat till utbildningens olika delar ger bra förutsättningar för att du ska kunna använda innehållet i just din förenings arbete.

Sidan publicerades: 2 november 2022

INTRODUKTIONSUTBILDNING FÖR FÖRENINGSLEDARE

Kostnadsfri webbutbildning som ger en första inblick i rollen som föreningsledare och inspiration för ett spännande och viktigt uppdrag.

OM IDROTTENS INTRODUKTIONS FÖR FÖRENINGSLEDARUTBILDNING