Grundutbildning för föreningsledare

Sidan uppdaterades: 16 augusti 2023

Syftet med Grundutbildningen för föreningsledare är att bidra med kunskap och inspiration så att du i ditt uppdrag som förtroendevald i en styrelse ska kunna leda en förening på ett sätt som bidrar till din till din föreningsutveckling och idrottsrörelsens gemensamma förflyttning, den förflyttning som benämns som Strategi 2025.

För vem är utbildningen?

Grundutbildning är till för alla föreningsledare, oavsett vilken idrott du är engagerad i eller vilken roll du har i styrelsen. Den ger dig en bra grund att utgå ifrån i ditt fortsatta ideella engagemang. Man får gå utbildningen från det år man fyller 14 år.

Grundutbildningens avsnitt:

» Föreningsledarens roll

» Föreningen och demokratin

» Föreningen och idén

» Föreningen och verksamheten

» Föreningen och engagemanget

» Föreningen och administrationen

Grundutbildningens upplägg:

» Egna studier via häfte och webb

» Gemensam träff

» Omfattar totalt ca 12 lektionstimmar á 45 min (7 lektionstimmar är individuell förberedelse med

stöd av häfte och utbildningswebb, den gemensamma träffen omfattar 5 lektionstimmar)

Aktuella utbildningar hittar du här.

Du hittar utbildningswebben på sisuidrottsutbildarna.se via denna länk.

Sidan publicerades: 2 november 2022