Föreningsbesök

Sidan uppdaterades: 27 januari 2023

Vi hjälper idrottsföreningar i Jämtland-Härjedalen att utvecklas genom att bland annat erbjuda utbildning som på olika sätt förbättrar verksamheten.

Varje förening och specialdistriktsförbund får en idrottskonsulent kopplad till sig när man samarbetar med oss. Det är idrottskonsulenten som du vänder dig till när du har frågor rörande er verksamhet.

Tillsammans med din förening så kan vi hjälpa dig att genomföra utvecklingsarbeten, ta fram utbildningsplaner, anordna utbildningar på hemmaplan, medverka som coacher och samtalspartner och mycket mer. Kort sagt, vi medverkar till allt som har med lärande och utveckling att göra.

Föreningarnas behov styr vår verksamhet!

Vi kommer till er förening

Centralt i en idrottskonsulents arbete är att göra föreningsbesök. Besöket kan fylla olika funktioner, bland annat kan vi agera bollplank i föreningens vardagliga verksamhet. Vi kan också utifrån föreningens egna önskemål göra en enklare eller djupare analys av förenings utvecklings- eller utbildningsbehov.

Ett föreningsbesök kan ske med många olika personer och grupper i föreningen:

  • en utsedd kontaktperson till RF-SISU Jämtland-Härjedalen
  • ordförande, anställda eller någon annan i föreningen
  • kommittéer, arbetsgrupper, tränargrupper m.fl.
  • ett besök på ett styrelsemöte där vi informerar kort och framför allt deltar på mötet, för att informera oss om läget i föreningens verksamhet.

Vår intention med föreningsbesöken kan vara flera:

  • utifrån behov starta olika utbildningsinsatser i föreningen
  • utifrån ett nuläge ta fram en utbildningsplan för ett eller flera kvartal.
  • följa upp och utvärdera pågående utbildningsverksamhet, starta ny utbildningsverksamhet.
  • lära känna föreningens verksamhet, stärka samverkan och relationer
  • ge tips och stöd kring finansiering tex Idrottslyftet, projektstöd, kommunala bidrag mm

Hur gör man för att samarbeta med RF-SISU Jämtland-Härjedalen?

Ring eller maila till oss för att få veta mer, bolla en idé eller boka in ett besök med en av våra idrottskonsulenter.

Sidan publicerades: 18 oktober 2022