Stöd vid Krissituationer

Sidan uppdaterades: 19 oktober 2023

Med anledning av den upptrappning av våldet vi ser i samhället och riskerna att föreningar kan påverkas, har vi samlat kort information som kan vara till hjälp för föreningar.

Stöd vid framtagandet av en krishanteringsplan som kan användas vid ett akut tillstånd

Om er förening vill vara förberedda för att snabbt kunna agera så kan nedanstående fem punkter vara till hjälp.

  1. Ta fram en plan för hantering vid akuta tillstånd, exempelvis hur ledare ska agera vid ut- eller inrymning.
  2. Upprätta en telefonlista till berörda inom föreningen som snabbt behöver informeras vid en akut kris samt ha en plan för hur ni ska kommunicera internt och externt.
  3. Upprätta en telefonlista till berörda aktörer. Polis, räddningstjänst och personer inom kommunen eller andra relevanta funktioner som man snabbt kan behöva komma i kontakt med. Kontaktuppgifter till föreningar som nyttjar samma idrottsytor kan också vara bra att ha tillgång till. Säkerställ att listan är uppdaterad.
  4. Undersök hur krisstödet ser ut i din kommun och i vilka situationer som krisstödet kan aktiveras. I kommunerna finns det krisstödsgrupper exempelvis POSOM- Psykiskt- och socialt omhändertagande.
  5. Upprätta en lista med information om vart vårdnadshavare och barn kan vända sig för stöd. Säkerställ att inblandade får stöd, särskilt viktigt att barn och unga tas om hand.

Stöd vid förebyggande trygghetsarbete i föreningen

Läs mer om hur din förening kan arbeta med trygga idrottsmiljöer
Kontakta gärna din idrottskonsulent på RF-SISU Jämtland-Härjedalen för stöd

Ladda ner en pdf Pdf, 249 kB. Pdf, 126 kB. med informationen ovan samt kontaktinformation till viktiga instanser som är bra att ha till hands om det händer något akut.

Här hittar du information om Förebyggande åtgärder vid utlandsresor Pdf, 167 kB.

Sidan publicerades: 17 oktober 2023