Projektstöd IF: Idrott 65 +

Sidan uppdaterades: 17 april 2023

Nu kan din förening få stöd från RF-SISU Jämtland-Härjedalen för att starta eller utveckla aktiviteter för seniorer 65 år och äldre – något som kan ge fler medlemmar till föreningen men också bättre livskvalitet för många äldre.

Stödet syftar till att skapa förutsättningar för IF att utveckla sin idrottsverksamhet riktad till målgruppen personer 65 år och äldre (65+), med målsättningen att idrottsrörelsen ska erbjuda hållbar, utvecklande och inkluderande idrottsverksamhet i förening för målgruppen 65+.

Två huvudområden är möjliga att bevilja stöd inom:
• Utveckling av föreningens befintliga verksamhet för målgruppen.
• Uppstart av ny verksamhet i föreningen för målgruppen.

Vad beviljar vi inte stöd till?

IF Idrott 65+ ska användas till särskilda insatser som ger långsiktig
utveckling av idrottsverksamheten för målgruppen i föreningarna.'

Följande avgränsningar gäller för projektstödet:
• Läger. Projektmedel får således inte beviljas för att bekosta läger.
• Individuella kostnader. Projektmedel får inte användas för att täcka
individers medlems-, tränings- eller tävlingsavgifter.
• Annan huvudanordnare. Stöd får inte beviljas för IF:s deltagande i projekt
med annan huvudanordnare än den egna föreningen.

För de projektstöd som RF-SISU J-H beviljar kontaktar du bara våra idrottskonsulenter och presenterar er projektidé.

Sidan publicerades: 17 april 2023