Projektstöd IF Återstart

Sidan uppdaterades: 27 januari 2023

Har er förening påverkats negativt av coronapandemin? "Projektstöd IF Återstart" är ett stöd där syftet är att stimulera en uppstart av verksamhet efter coronapandemins effekter. Stödet ska säkerställa att idrottsföreningar ges möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar.

Syftet är att stimulera en uppstart av verksamhet efter coronapandemins effekter. Det innebär att stödet ska säkerställa att idrottsföreningarna ges möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar. Målet är att kraftsamla och accelerera utvecklingsarbetet för en inkluderande idrott, hållbara föreningar och ett starkt ledarskap i enlighet med Strategi 2025.

Stödet riktar sig främst till föreningar med barn-och ungdomsverksamhet och/eller verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Huvudområden att bevilja stöd till

Det är möjligt för RF-SISU Jämtland-Härjedalen att bevilja stöd inom:
• Stöd till folkbildning och utbildning
• Stöd till föreningsdemokrati
• Stöd till idrottsföreningar i idrottssvaga områden

Föreningen söker medel via sin idrottskonsulent. Möjlighet att ansöka om medel sträcker sig fram till 231031.

Föreningen gör en återrapport via sin IdrottOnlinesida senast 31/1 året efter beviljade medel.

För mer information och stöd i ansökan: kontakta er lokala förenings Idrottskonsulent på RF-SISU Jämtland-Härjedalen

Tips på arbete med analysen för återsstarten

Föreningen genomför en lärgrupp för att samtala kring sin återstartssituation. Det finns ett särskilt arbetsmaterial framtaget - en lärgruppsplan med tillhörande dialogduk att använda, se nedan. Framtagande kan göras på egen hand av förening i en lärgrupp eller i ett processarbete tillsammans med idrottskonsulent från RF-SISU Jämtland-Härjedalen. Lärgruppen registreras sedan i IdrottOnline

Informations- och arbetsmaterial vid genomförande av lärgrupp

Välkommen som deltagare i en lärgrupp (pdf) Pdf, 496 kB.

Lärgruppsplan – Återstartsarbete i förening (pdf) Pdf, 149 kB.

Dialogduk - Återstart förening (pdf) Pdf, 496 kB.

Det går även kontakta din förenings specialidrottsförbund för information om eventuella möjligheter att söka återstartsstöd kopplat till coronapandemin.

Goda exempel

IF Castor konståkning var en av många föreningar som fick förändra sin verksamhet under pandemin. Återstartstödet var en viktig del för att komma i gång och föreningen jobbar hårt för att rekrytera, behålla redan aktiva och skapa verksamhet för alla.

Persåsens Skid & Kälkklubb drabbades hårt av pandemin när de mitt i bästa säsongs fick stänga ned verksamheten. Med hjälp av bland annat återstartstöd har föreningen vänt negativt till positivt och går stärkta ur en period av prövningar.

Återstart i Frösö IF, Återstartstödet var en viktig del för att komma i gång och föreningen jobbar hårt för att rekrytera, behålla redan aktiva och skapa verksamhet för alla.

Sidan publicerades: 14 oktober 2022